EERSTVOLGENDE VERGADERING: DINSDAG 14 FEBRUARI 2023, 19:00 UUR

Gebiedsproces Productiewaterverwerking Schoonebeek

De communicatie rondom het project proceswaterverwerking in Drenthe (Schoonebeek) verdient extra aandacht. Dorpsbelangen Schoonebeek vindt het belangrijk om de inwoners van Schoonebeek zo goed mogelijk te informeren over het project, de procedure, mogelijke effecten van de oliewinning zoals o.a. de plannen van De NAM om het afvalwater terug te plaatsen in de Schoonebeker bodem.

Als onderdeel van het gebiedsproces organiseert het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zgn. 'Ronde Tafel'-sessies voor omwonenden en andere belanghebbenden die zich hiervoor aangemeld hebben of willen aanmelden ( j.h.j.ebbing@minezk.nl). Het doel van deze sessies  is om te komen tot een afsprakenkader.