Speeltuinen

In Schoonebeek zijn op diverse plaatsen speeltuintjes te vinden. Aanleg, onderhoud, vervanging en verwijdering van deze speeltuintjes ligt bij de gemeente, maar DBS speelt hier als EOP (Erkende Overleg Partner) wel degelijk een rol in.  Er is door de gemeente een Beleid voor Speelvoorzieningen opgesteld. Wilt u voor uw buurt een speelvoorziening aanvragen, heeft het speeltuintje voor uw deur onderhoud nodig, of zijn er toestellen aan vervanging toe? Hieronder leest u hoe dit aangepakt dient te worden in de Beleidsregel Speelvoorzieningen.

Juni 2024: Wijziging beleid speelveldjes

De gemeente Emmen heeft geconstateerd dat er op vele locaties kleine speelveldjes ontstaan, waar weinig gebruik van wordt gemaakt. Of ze zien juist dat er wel een behoefte is, maar dat inwoners het lastig vinden om een verzoek voor nieuwe speeltuin in te dienen. Daarom gaat de gemeente over op centrale sport-, speel- en ontmoetingsplekken in wijken en dorpen, waar inwoners vanaf zeven jaar met elkaar kunnen spelen, sporten en elkaar kunnen ontmoeten. Voor de jongeren in de leeftijd tot zeven jaar blijven kleine speelplaatsjes in de directe woonomgeving bestaan. Ook worden dorps- en wijkommetjes aantrekkelijker gemaakt met sport- en trimtoestellen om het sporten en bewegen van jongeren, volwassenen en senioren te stimuleren.