AANVRAAG DONATIE BIJ DORPSBELANGEN

Dorpsbelangen krijgt elk jaar van de gemeente een bedrag dat wij mogen besteden om de leefbaarheid in Schoonebeek te verbeteren. Wij mogen zelf beslissen, binnen bepaalde regels, op welke wijze wij het budget besteden. 

Verenigingen, stichtingen, organisaties kunnen aanspraak maken op een gedeelte van dat bedrag en kunnen daar een aanvraag voor indienen. Daar hebben wij een aantal richtlijnen voor opgesteld:

  • De aanvraag moet ingediend worden voorafgaande aan het plaatsvinden van de activiteit
  • De aanvraag wordt besproken op de navolgende DBS-vergadering, desgewenst wordt de aanvrager uitgenodigd om de aanvraag nader toe te lichten 
  • De aanvraag dient vergezeld te gaan van een deugdelijke financiële begroting
  • In principe honoreert DBS alleen donaties voor verengingen etc. uit postcodegebied 7761; zaken buiten dit gebied kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage wanneer bewoners uit Schoonebeek hiervan profiteren
  • De aanvraag is niet bestemd voor activiteiten met commerciële doeleinden
  • Aanvragen waarbij initiatiefnemer entree vraagt worden  per geval beoordeeld

E.e.a. is vastgesteld in de vergadering van december 2023

Klik HIER voor het aanvragen van een donatie.