Bezoek burgemeester Van Oosterhout   12 okt. 2023

Het was weer goed om met elkaar te kunnen spreken over wat er leeft in ons dorp. Een prettige bijeenkomst.

Gesprekspunten:

- speeltuinenbeleid - communicatie

- Koningsdag 2024

- Gebiedsproces Schoonebeek

- fontein bij 't Aole Gemientehoes

- wat zijn plannen m.b.t. woningbouw aan Julianalaan 

Bezoek burgemeester Van Oosterhout  nov. 2022

Op dinsdag 2 november heeft burgemeester Van Oosterhout een werkbezoek gebracht aan het voltallig aanwezig bestuur van Dorpsbelangen Schoonebeek. Natuurlijk hebben wij hem gefeliciteerd met zijn herbenoeming als burgemeester van onze gemeente Emmen. Fijn dat hij tijd vrij kan maken om met ons van gedachten te wisselen.

Middels een PowerPoint presentatie hebben we zowel  tops als tips over Schoonebeek aan de orde gebracht.  

Gesprekspunten:

  • Speeltuinbeleid gemeente
  • Bouwen/wonen plannen in Schoonebeek
  • Ontwikkelingen betreffende het Dorpspark
  • NAM gebiedsproces Schoonebeek
  • Beleeftuin van Gogh
  • Fontein Aole Gemientehoes in ere herstellen

Een geslaagde bijeenkomst!