EERSTVOLGENDE REGULIERE VERGADERING: woensdag 18 okt. 2023, 19:00 UUR

Bezoek burgemeester Van Oosterhout

Op dinsdag 2 november heeft burgemeester Van Oosterhout een werkbezoek gebracht aan het voltallig aanwezig bestuur van Dorpsbelangen Schoonebeek. Natuurlijk hebben wij hem gefeliciteerd met zijn herbenoeming als burgemeester van onze gemeente Emmen. Fijn dat hij tijd vrij kan maken om met ons van gedachten te wisselen.

Middels een PowerPoint presentatie hebben we zowel  tops als tips over Schoonebeek aan de orde gebracht.  

Gesprekspunten:

  • Speeltuinbeleid gemeente
  • Bouwen/wonen plannen in Schoonebeek
  • Ontwikkelingen betreffende het Dorpspark
  • NAM gebiedsproces Schoonebeek
  • Beleeftuin van Gogh
  • Fontein Aole Gemientehoes in ere herstellen

Een geslaagde bijeenkomst!