Nieuws


Overlast melden met de BuitenBeter-app

Zwerfafval, gaten in het fietspad of andere problemen m.b.t. groen en grijs in de buurt? Met de BuitenBeter app kunt u deze overlast melden aan de gemeente.

Prettige leefomgeving

Een fijn dorp, wijk of straat willen we allemaal. Toch komt overlast weleens voor. Denk aan afval op straat, onkruid, ongedierte en kapotte straatverlichting. Vervelend! Het is dan ook fijn als deze problemen snel worden opgelost. De app BuitenBeter van het bedrijf BeheerVisie (en dus niet van de gemeente) helpt hierbij. Via de app meldt u overlast zodat de gemeente meteen aan de slag kan. Het doel? Een prettige leefomgeving voor iedereen, waarbij inwoners de gemeente helpen problemen te signaleren en de buurt schoon en veilig te houden. BuitenBeter is beschikbaar voor Android en iOS .


Nieuwe omgevingswet

Bericht van de gemeente Emmen

Per 1 januari 2024 begint de Omgevingswet. De Omgevingswet vraagt om meer samenwerking. Door op tijd met de omgeving in gesprek te gaan, ontstaan mooie ideeën en plannen. Deze nieuwe wet vraagt dan ook om een andere aanpak dan eerder. En dat is in het begin best wennen. Niet alleen voor u, maar ook voor ons. Samen maken we de omgeving: de gemeente, bedrijven, u en de mensen in uw buurt.

Wat betekent dit voor u?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw woonomgeving vanaf 1 januari 2024. Of als iemand anders in uw buurt iets wil veranderen.

Voor meer info klik HIER.

Ook  PARTICIPATIE krijgt een belangrijke rol  binnen het realiseren van nieuwe initiatieven of plannen.

Voor meer info klik HIER.


IJsfestijn op het Pallertplein

Stichting Horeca Pallertplein en IJsvereniging Het Kerffien organiseren in de periode van 22 december 2023 tot en met 7 januari 2024 het evenement ‘IJsfestijn in het centrum van Schoonebeek. 

Aan Dorpsbelangen is een donatie gevraagd. Om zo maar wat geld te doneren vonden wij watkil”.  Het bestuur heeft besloten om alle basisschoolleerlingen uit Schoonebeek een entreekaart te geven voor 1x gratis toegang.

De kaarten zijn donderdag of vrijdag op de scholen aan de kinderen uitgedeeld.


Bomenkap

Bericht van de gemeente Emmen

Vorig winter hebben we veel vragen ontvangen van inwoners over bomenkap. Elk jaar snoeien en kappen we bomen omdat ze ziek en onveilig zijn. In sommige gevallen is het nodig om ruimte maken voor een betere groei van de andere bomen.

Dit jaarlijks onderhoud zorgt ervoor dat onze bossen door de jaren heen gezond, veilig en mooi blijven.

Vanaf deze week start het onderhoud van dit jaar in onze gemeente. In totaal zullen we 200 bomen kappen. Maar voor elke boom die we kappen, planten we er 3 weer terug. De komende 2 tot 3 jaar zullen we in totaal 2000 bomen terug planten om onze gemeente (nog) groener te maken.


Subsidieregeling funderingsonderzoek bodemdaling

In bepaalde delen van de gemeente Emmen, met name het voormalige veengebied, kan er sprake zijn van bodemdaling door een combinatie van veenoxidatie en/of zettingen in de diepere bodem. Woningen die op deze grond staan, kunnen hierdoor schade oplopen.

Per 1 september 2023 staat de gemeentelijke ‘Subsidieregeling Funderingsonderzoek bodemdaling’ vastgesteld open. Met een subsidie kunnen inwoners duidelijkheid verkrijgen over de staat van de fundering van hun woning, door middel van het laten uitvoeren van gespecialiseerd funderingsonderzoek. Na uitvoering van dergelijk onderzoek is er dan meer duidelijkheid over de staat van de fundering.

Voor meer info hierover klik HIER


Zwembad De Slagen

Er is hard gewerkt bij zwembad De Slagen. De afgelopen periode is de buitenkant, maar ook een deel van de binnenkant van het gebouw opgeknapt. Daarnaast is er ook goed gekeken naar het rooster. Wat wordt er al georganiseerd in het zwembad en hoeveel mensen komen hier op af? Welke
nieuwe zwemactiviteiten kunnen er nog bij, zodat er nog meer te doen is? Eind juni werd het nieuwe rooster bekend gemaakt. Hier kwamen verschillende reacties op vanuit het dorp.
Zo is er een brief geschreven aan de gemeente door enkele bezorgde ouders over het nieuwe rooster. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden voor vrij zwemmen. Deze brief is ondertekend door ruimtweehonderd inwoners van Schoonbeek. 

De reactie van de gemeente Emmen op deze brief vindt u HIER.


Vervangen openbare verlichting Schoonebeek

Binnenkort zal een deel van de openbare verlichting worden vervangen in Schoonebeek. De reden hiervoor is dat de huidige armaturen een leeftijd hebben van tussen de 25 en 35 jaar en daarmee aan vervanging toe zijn. De nieuwe armaturen zijn uiteraard voorzien van led-verlichting en zorgen daarmee voor een energiebesparing van 30% bij het normaal branden van de verlichting. Bij deze armaturen is het echter mogelijk om de verlichting te dimmen. We zullen dit toepassen in de avond (vanaf 20:00 uur tot 00:00 uur en van 5:00 uur tot 6:00 uur naar 70%) en in de nacht (vanaf 00:00 uur tot 5:00 uur naar 50%). Dit levert nog eens een besparing op, waardoor de totale besparing op de energiekosten neer komt op 50 tot 60%. Dit is uiteraard mooi meegenomen in de huidige tijd!


Verlichting fietspad langs N853

Enkele jaren geleden is provincie Drenthe benaderd door een aantal mensen die langs de N853 wonen. Ze hebben een verzoek ingediend om een gedeelte van het fietspad wat parallel aan deze weg loopt, het stuk De Vierslagen – Schoonebeek, zo’n 2 km, te verlichten. Een groot deel van het jaar, in het voorjaar, najaar en in de winter, wordt er vaak in het donker gefietst. Dit wordt door niet iedereen als prettig ervaren. Soms is het een reden om daarom de auto te pakken in plaats van de fiets. Het beperkt sommige mensen in hun activiteiten. De gedeputeerde heeft destijds akkoord gegeven en dit traject aangewezen als pilotlocatie voor het experimenteren met innovatieve vormen van verlichting. Op dinsdag 30 mei organiseert de Provincie Drenthe  een inloopbijeenkomst hierover. Locatie: Steunpunt Schoonebeek, Nieuw Amsterdamseweg 42. Tijdstip: 19:00 - 20:30 uur.

Klik HIER voor de hele tekst


Dronevlucht Schoonebeek

Bekijk Schoonebeek eens vanuit de lucht!

https://youtu.be/WRB92bBPV0I


We hebben een opvolger voor Wim!

Onlangs meldde zich een 'buurman' van Wim met de vraag of er al een opvolger was voor het verzorgen van de welkomstborden. "Nee, zo gemakkelijk is dat nog niet", zei Wim. En zo is het balletje gaan rollen. 'Buurman' Gerard Menke is zich gaan oriënteren en vertelde Wim dat hij het wel wilde overnemen. We zijn heel erg blij dat Gerard dit op wil pakken en daarmee een mooie activiteit voortgezet kan worden.

V.w.b. deze activiteit nemen we afscheid van Wim . Hij heeft deze activiteit perfect weggezet. We zijn hem veel dank verschuldigd en zullen op gepaste wijze dit aan hem kenbaar maken.


Biodiversiteit en Kruidenrijk Emmen

Onlangs is er voor de Erkende Overlegpartners uit het platform de Velden een presentatie gehouden over biodiversiteit en kruidenrijk Emmen. Alles bevindt zich in de oriënterende fase en er zullen inloopbijeenkomsten komen om bewoners te informeren en zelf met ideeën te komen.  Akkerweide Schoonebeek is een voorstel. Zie bijlages.

Presentatie EOP Bloem- en Kruidenrijk Emmen

Akkerweide Schoonebeek


Inspreken in Commissievergadering Wonen en Ruimte

De gemeenteraad vindt dat iedere inwoner van de gemeente Emmen iets mag zeggen over zaken die voor hem of haar belangrijk zijn. Daarom heeft iedere inwoner spreekrecht tijdens een vergadering van de raadscommissie Bestuur, middelen en economie, Samenleving of Wonen en ruimte. De gemeente zendt de vergadering live uit. En de video komt ook in het videoarchief. Verder wordt er van de vergadering een schriftelijk verslag gemaakt. Deze komt ook in het informatiesysteem van de gemeenteraad te staan. Iedereen kan de uitzending zien en het verslag lezen.

De voorzitter van Dorpsbelangen, Jos van Hees, zal op 13 maart gebruik maken van dit inspreekrecht op de vergadering van de Commissie Wonen en Ruimte.

U kunt HIER een verslag lezen van wat Jos zal melden m.b.t. Gebiedsproces Schoonebeek/NAM.