Vergaderingen Dorpsbelangen

De eerstvolgende vergadering van Dorpsbelangen Schoonebeek is op woensdag  20 maart 2024  om 19:00 uur in 't Aole Gemientehoes. Deze vergaderingen zijn openbaar, dus bent u nieuwsgierig naar wat daar zoal besproken wordt: kom eens langs en praat mee!

De notulen van voorgaande vergaderingen kunt u elders op de website vinden, klik HIER.


Miljoenen die zullen verzoenen?

De brief van de staatssecretaris Vijlbrief

Wanneer rondom Schoonebeek weer olie gewonnen en afvalwater geïnjecteerd mag worden, ontvangt onze regio bruto 1 euro per vat. Dorpsbelangen wil niet wensdenkend in tijd en bedragen voor de (toekomst)muziek uitlopen, maar dit biedt onmiskenbaar potentiële kansen. De bekendmakingsbrief riep bij politiek en inwoners echter vooral eerst vragen op, vanwege zowel nieuwe als aanhoudende onduidelijkheden, onzekerheden en zorgen.

Klik HIER voor het hele artikel

Waarderingsprijs 2024

Voor de vijfde keer reikt de gemeente Emmen de Waarderingsprijs uit. Met deze prijs wil de gemeente inwoners belonen voor hun inzet voor hun dorp of wijk. 

Inmiddels is de inschrijftermijn verstreken. Bestuur Dorpsbelangen heeft  Stichting Koningsvliegeren Schoonebeek voorgedragen. De gemeente heeft ons geïnformeerd dat Koningsvliegeren bij de vijf genomineerden zit. 

U KUNT NU STEMMEN: https://gemeente.emmen.nl/waarderingsprijs

 

Fixteam Drenthe in gemeente Emmen! 

Tochtstrips, radiatorfolie, LED-lampen, waterbesparende douchekop of andere kleine energiebesparende maatregelen: heeft u ze al aangebracht? Of kunt u wel wat hulp gebruiken? Dat komt goed uit, het Fixteam Drenthe doet dit gratis voor u. Dan is het zo voor u gefixt.

Het Fixteam is er voor iedereen. Het maakt niet uit hoeveel u verdient of hoe u woont. De fixers bellen bij u thuis aan. Wilt u zeker zijn van een bezoek van het fixteam, meldt u dan aan via de website www.fixteamdrenthe.nl of bij de tent in uw buurt. Hier kunt u ook in gesprek over de energietransitie en over het verduurzamen van uw huis. Er zijn in die week energiecoaches, energieadviseurs en tolken in uw wijk om u verder te helpen.

10 t/m 14 juni  in  Schoonebeek

Het Fixteam Drenthe is een project van de provincie Drenthe en de gemeenten. Het team rijdt door de hele provincie om gratis kleine energiebesparende maatregelen bij inwoners thuis aan te brengen.


Laadpalen Schoonebeek

Gemeente Emmen heeft verkeersbesluit genomen voor het inrichten van laadplaatsen voor elektrische auto's bij de volgende adressen:
1.   Kerkeind 1 (= nabij  't Aole Gemientehoes)
2.   Potmaat 1
3.   Diekmaat 52 (= nabij zwembad)
4.   De Kerfjes 34
5.   Frankrijklaan 10
Het streven is om in 2025 een basis laadnetwerk te hebben. Met een landelijk dekkend netwerk zorgt de gemeente voor een publiek laadpunt op locaties waar er niet op korte termijn vraag is van een elektrische rijder die er woont. De gemeente heeft een subsidie ontvangen om dit te realiseren.

Voor meer info klik HIER.

Laadpaalkaart gemeente Emmen

Bewoners en werkenden kunnen gratis een openbare laadpaal aanvragen als ze een elektrische auto hebben of leasen, en er geen mogelijkheid is om op eigen terrein te parkeren. De laadpaal kan worden aangevraagd via de website emmen.nl/laadpaalkaart (zonder www.)

Locatiekeuze laadpalen
Verspreid door onze gemeente staan inmiddels meer dan 100 laadpalen. De verwachting is dat er de komende vier jaar ruim 150 openbare laadpalen bijkomen.

Meer info hierover van de gemeente Emmen vindt u HIER

 

Uit het straatbeeld...?

In Schoonebeek hebben wij twee verplaatsbare speeddisplays. Op het display wordt de snelheid van een weggebruiker weergegeven, gevolgd door een positieve of negatieve smiley.

Op aanvraag van burgers kan Dorpsbelangen voor een bepaalde periode deze speeddisplays in een straat plaatsen. Maximaal  6x per jaar worden de displays verplaatst. Zo was het altijd… Echter, degenen die dit jaren hebben verzorgd, stoppen met deze activiteit.

Wie willen deze activiteit oppakken? 

Voor meer info kun je contact opnemen met Jan Lautenbach, telefoonnr.  06- 23235789.


Actie Steenbreek en Drentse voedselbossen

De gemeente Emmen wil één van de groenste gemeenten van Nederland worden. Dat kan alleen met jullie hulp. Want wanneer tegels worden vervangen door gras, bloemperken, bomen en geveltuinen, wordt onze gemeente klimaatbestendig, koeler op warme dagen én veel mooier!

Met de deelname aan Stichting Steenbreek vragen we inwoners mee te denken over vergroening in de openbare ruimte. Meer groen en minder stenen in de openbare ruimte en uw tuin is fijn voor jezelf én je leefomgeving. Daarnaast doen wij in 2024 als gemeente mee aan de "Maai Mei Niet" actie, waarbij we Emmen in bloei zetten. Vervolgens gaan we deze gebieden maar twee keer per jaar maaien en hooien. Hierdoor krijgen we een meer kruidenrijk Emmen. Door met z’n allen minder te maaien, geven we bijen, vlinders en andere insecten meer te eten. Deze actie kan alleen in jullie buurt slagen met jullie steun!

Meer informatie over deze actie vindt u HIER.


Herstel fontein

Onlangs is de burgemeester op werkbezoek geweest. Er is onder meer gesproken over de fontein bij 't Aole Gemientehoes. De fontein  functioneert al jaren niet  en dat is eigenlijk best jammer.  De kraan weer open zetten en het water laten lopen kan nu niet meer. Er worden hoge eisen gesteld om in het openbare gebied fonteinen te laten "draaien" (o.a. volksgezondheid). Er zullen veel aanpassingen en geld  nodig zijn om de fontein  nieuw leven in te blazen.

Dorpsbelangen heeft niet de middelen om dit te kunnen bekostigen. Wat mooi is het dan dat de burgemeester ons toe heeft gezegd dat de gemeente er zorg voor zal dragen dat de fontein weer t.z.t. in volle glorie in werking te zien zal zijn. De gemeente financiert dit project. TOP!


Even voorstellen: ons nieuwe bestuurslid, Gerlof Engberts 

Gerlof: “Op dit moment speelt in Schoonebeek al geruime tijd het “Gebiedsproces” betreffende afvalwaterverwerking van eventuele olie(her)winning door de NAM. Dit heeft heeft de voorbije maanden helaas geleid tot een voortschrijdende situatie en dynamiek, waarin dorpsgenoten en- “partijen”, meer en vaker dan ze zouden willen, tegenover elkaar (zijn) komen te staan. Dit merkende en overdenkende, heb ik medio mei de actieve “partijen” en de Dorpsbelangen-voorzitter hierover interveniërend aangeschreven. Na onverwacht snel en veel positieve respons in de breedte, leidde dit tot eerst een actieve rol achter de schermen, op eígen titel tússen de partijen, en uiteindelijk desgevraagd tot toetreding tot het bestuur van Dorpsbelangen.”

Klik HIER voor het hele verhaal.


DvhN:

Voorzitter oliedorp moet lef en dikke huid hebben. Dorpsbelangen Schoonebeek reageert op kritiek: 'Dan hadden ze het zelf maar moeten doen'

De meeste besturen van dorpsbelangen hebben het druk met bijvoorbeeld lokale festiviteiten of inspraak over gemeenteplannen. In Schoonebeek moet voorzitter Jos van Hees (70) van Dorpsbelangen onderhandelen met NAM en de staatssecretaris.

Klik HIER voor het hele artikel.