Dorpsbelangen Schoonebeek

EERSTVOLGENDE VERGADERING: WOENSDAG 21 DECEMBER 2022, 19:00 UUR

Initiatieven indienen voor Waarderingsprijs 2023

Voor de vierde keer reikt de gemeente Emmen de Waarderingsprijs uit. Met deze prijs wil de gemeente inwoners belonen voor hun inzet voor hun dorp of
wijk. Alle initiatieven/projecten die inwoners voor hun buurt hebben uitgevoerd in 2022 (of dat nog steeds doen), kunnen meedingen naar de prijs. Ideeën
hiervoor kunnen de hele maand december worden ingediend bij de gemeente.

Hoe werkt het?
Elke inwoner van de gemeente Emmen kan de hele maand december een initiatief indienen. Het initiatief mag een idee, plan of project uit eigen buurt zijn of uit een andere buurt binnen de gemeente Emmen. Uit de inzendingen selecteert de een jury een aantal initiatieven. Inwoners kunnen daarna in de maand februari 2023 stemmen. Het initiatief met de meeste stemmen wint de Waarderingsprijs en een cheque van € 1.000,-. De bekendmaking van de winnaar is op dinsdag 21 maart 2023, tijdens de waarderingsavond voor Erkende Overlegpartners. Stemmen kan digitaal of op papier. Meer informatie staat op www.emmen.nl/waarderingsprijs.

Voorwaarden

  • Het moet gaan om een organisatie, groep of vereniging die actief is binnen de gemeente Emmen.
  • Er werken vrijwilligers aan mee.
  • Het heeft een maatschappelijk belang.
  • Wanneer het initiatief ooit meegedaan heeft aan de Waarderingsprijs, dan kan het niet nog een keer ingediend worden.
  • Het idee, project of initiatief:

- vond plaats in 2022;

- werd eventueel vóór 2022 gestart;

- hoeft niet beëindigd te zijn in 2022.

Burgemeester Eric van Oosterhout:

“Ik heb veel waardering voor die grote groep inwoners, die iets doet voor hun buurt of wijk. Met deze prijs willen we dat nog eens benadrukken. Er zijn overal mooie initiatieven. Ik ben benieuwd wie de opvolger van de winnaar van vorig jaar (Folk an de Gruppe) wordt.”


Biodiversiteit en Kruidenrijk Emmen

Onlangs is er voor de Erkende Overlegpartners uit het platform de Velden een presentatie gehouden over biodiversiteit en kruidenrijk Emmen. Alles bevindt zich in de oriënterende fase en er zullen inloopbijeenkomsten komen om bewoners te informeren en zelf met ideeën te komen.  Akkerweide Schoonebeek is een voorstel. Zie bijlages.

Presentatie EOP Bloem- en Kruidenrijk Emmen

Akkerweide Schoonebeek


Gevaarlijk wegdek Burg. Osselaan

UPDATE 08-11-2022: 

De gemeente heeft snel actie ondernomen.

Wegens spoedreparaties is er verkeershinder op de Burgermeester Osselaan te Schoonebeek. Er zijn nu twee vakken met een om en om regeling geplaatst. Vanaf 9 november 12.00 uur t/m 18 november 2022 zal het verkeer door tijdelijke verkeerslichten worden geregeld.

Bericht 07-11-2022:

Wegdek Burgemeester Osselaan/Beekweg (tussen Schoonebeek en de Peel) is gevaarlijk

Dorpsbelangen heeft op 20 oktober het college van B&W schriftelijk gewezen op de gevaarlijke situaties op deze weg waar asfalt (tijdelijk?) vervangen is door klinkers. Inmiddels zijn de eerste klinkers al los. Vandaag ( 7 november)  heeft DBS de gemeente telefonisch benaderd. Een zeer snelle adequate actie is dringend gewenst. Klik HIER voor de brief aan B&W.


OPROEP!

Wie wordt de volgende 'Wim'?

We zien ze allemaal, iedere keer als we Schoonebeek binnenrijden, van welke kant dan ook: de Welkomstborden met daarop diverse geplande activiteiten. We weten niet beter. Maar... degene die dit allemaal regelt en verzorgt, Wim Maatje, gaat ermee stoppen! 

We willen de Welkomstborden met de aangekondigde activiteiten graag behouden, en zoeken daarom iemand die dit van Wim zou willen overnemen. 

Interesse? Of wil je weten wat het allemaal inhoudt?  Neem contact op met secretariaat@dbschoonebeek.nl.


Laatste nieuws


Openingstijden zwembad De Slagen

Klik HIER voor de gewijzigde openingstijden voor zwembad De Slagen en het Neptunusbad tijdens de kerstvakantie.

Gebiedsproces Productiewaterverwerking Schoonebeek

Dorpsbelangen vindt het belangrijk om de inwoners van Schoonebeek zo goed mogelijk te informeren over het project, de procedure, mogelijke effecten van de oliewinning zoals o.a. de plannen van de NAM om het afvalwater terug te plaatsen in de Schoonebeker bodem. Klik HIER voor alle informatie.

Vergaderingen Dorpsbelangen

De eerstvolgende vergadering van Dorpsbelangen Schoonebeek is op woensdag 21 december 2022, om 19:00 uur in 't Aole Gemientehoes. Deze vergaderingen zijn openbaar, dus bent u nieuwsgierig naar wat daar zoal besproken wordt: kom eens langs en praat mee!