Dorpsbelangen Schoonebeek

EERSTVOLGENDE REGULIERE VERGADERING: WOENSDAG 21 JUNI 2023, 19:00 UUR

Bezoek staatssecretaris Vijlbrief aan Schoonebeek  30 mei

 

Vorig jaar heeft de staatssecretaris de start van het Gebiedsproces bijgewoond.

Hij wil nu met betrokkenen in gesprek om te luisteren naar de zorgen . Hij wil horen wat er wel en wat er niet goed gaat met als doel om te werken aan verbeteringen.

De bewindsman heeft afzonderlijke gesprekken met Dorpsbelangen, SAS en NOD. Tot slot volgt een gesprek met de leden van de Ontzorgtafel.

Een delegatie van DBS zal hun bevindingen van dit Gebiedsproces met hem delen. Een verantwoording hiervan komt later op onze website en in de Jaknikker.

Vanmiddag  is een exemplaar van de enquête overhandigd  aan de staatssecretaris.

 

Bezorging enquête verlaat

Afgelopen donderdag zijn de >4000 brieven m.b.t. de enquête afgeleverd bij Business Post Emmen. Zij zijn niet niet in staat gebleken om de bezorging afgelopen vrijdag of zaterdag te realiseren. We hopen dat de bezorging nu a.s. dinsdag 30 mei, uiterlijk woensdag 31 mei  kan plaatsvinden. 

In de brief staat vermeld dat de enquête ingevuld kan worden t/m 7 juni; in verband met de vertraagde bezorging heeft u nu de tijd t/m 11 juni om de enquête in te vullen.


POINTER npo 2 uitzending 28 mei 

Wie Schoonebeek zegt, zegt oliewinning. Het Drentse dorp blijkt alleen niet meer zo eensgezind over deze industrie als vroeger. Er liggen plannen om afvalwater uit de winning in de bodem te injecteren, maar dat ziet niet iedereen zitten. De NAM en het ministerie willen afspraken maken, maar wat zijn die echt waard? En wat gebeurt er in een kleine gemeenschap wanneer een deel zich tegen een oude bekende keert?

Wat te doen met afvalwater uit de olie-industrie?’ | KRO-NCRV

 

Verlichting fietspad langs N853

Enkele jaren geleden is provincie Drenthe benaderd door een aantal mensen die langs de N853 wonen. Ze hebben een verzoek ingediend om een gedeelte van het fietspad wat parallel aan deze weg loopt, het stuk De Vierslagen – Schoonebeek, zo’n 2 km, te verlichten. Een groot deel van het jaar, in het voorjaar, najaar en in de winter, wordt er vaak in het donker gefietst. Dit wordt door niet iedereen als prettig ervaren. Soms is het een reden om daarom de auto te pakken in plaats van de fiets. Het beperkt sommige mensen in hun activiteiten. De gedeputeerde heeft destijds akkoord gegeven en dit traject aangewezen als pilotlocatie voor het experimenteren met innovatieve vormen van verlichting.

Op dinsdag 30 mei organiseerde de Provincie Drenthe  een inloopbijeenkomst hierover. Locatie: Steunpunt Schoonebeek, Nieuw Amsterdamseweg 42. Tijdstip: 19:00 - 20:30 uur.

Klik HIER voor de hele tekst.

 

Overlast melden met de BuitenBeter-app

Zwerfafval, gaten in het fietspad of andere problemen m.b.t. groen en grijs in de buurt? Met de BuitenBeter app kunt u deze overlast melden aan de gemeente.

Prettige leefomgeving

Een fijn dorp, wijk of straat willen we allemaal. Toch komt overlast weleens voor. Denk aan afval op straat, onkruid, ongedierte en kapotte straatverlichting. Vervelend! Het is dan ook fijn als deze problemen snel worden opgelost. De app BuitenBeter van het bedrijf BeheerVisie (en dus niet van de gemeente) helpt hierbij. Via de app meldt u overlast zodat de gemeente meteen aan de slag kan. Het doel? Een prettige leefomgeving voor iedereen, waarbij inwoners de gemeente helpen problemen te signaleren en de buurt schoon en veilig te houden. BuitenBeter is beschikbaar voor Android en iOS .

 


Enquête afvalwaterverwerking 

Een aantal inwoners is, na een oproep van DBS,  samen met een onderzoeksbureau gestart met het opzetten van een enquête. Een onderzoek waarin gevraagd zal worden hoe de Schoonebekers, de buurtschappen Padhuis, Vlieghuis, Weijerswold en Stieltjeskanaal ( van18 jaar en ouder) denken  over de plannen van de NAM m.b.t. de herstart van de oliewinning en het injecteren van het afvalwater in de lege gasvelden. 

Het belang van dit onderzoek moet niet onderschat worden. De staatssecretaris heeft aangegeven dat er geen afvalwaterinjectie plaats vindt als de bevolking dat niet wil. 

Het vraagt nogal wat  voorbereiding, zorgvuldigheid  om een goede enquête   samen te stellen. We hebben de gemeenteraad gevraagd om ons behulpzaam te zijn m.b.t. de te maken onkosten en verspreiding brieven; een gesprek hierover heeft plaats gevonden. Zowel de gemeente Emmen als Coevorden betalen voor DBS de verzendkosten. Tevens betaalt de gemeente Emmen de helft van de onkosten van het onderzoeksbureau. 

De enquête wordt per post verstuurd en kan thuis digitaal ingevuld worden m.b.v. een unieke inlogcode. Het hoe en wat zal duidelijk in  de te ontvangen brief komen te staan. De ingevulde vragenlijst is volledig anoniem! Dorpsbelangen en onderzoeksbureau kunnen uw naam/adres niet zien.  

Voor wie geen beschikking heeft over internet of hier niet mee kan omgaan kan een uitgeprinte versie van de vragenlijst ophalen in

 't Aole Gemientehoes (tijdens openingsuren). 

 

 

  

Dorpsbelangen vindt het belangrijk om de inwoners van Schoonebeek zo goed mogelijk te informeren over het project, de procedure, mogelijke effecten van de oliewinning zoals o.a. de plannen van de NAM om het productiewater terug te plaatsen in de Schoonebeker bodem.

Informatie, verslagen, rapporten en in de media verschenen artikelen, filmpjes  m.b.t. de productiewaterverwerking  kunt u terugvinden op onze pagina Gebiedsproces afvalwaterverwerking Schoonebeek.

Dit onderwerp staat ook maandelijks op de agenda van onze vergaderingen; deze vergaderingen zijn openbaar dus wilt u zich informeren of meepraten hierover dan kan dat! De eerstvolgende vergadering is op woensdag 21 juni om 19:00 uur, u bent van harte welkom.


Collegebesluiten Emmen gebiedsproces Schoonebeek

Klik HIER voor het collegebesluit van de gemeente Emmen en de bijbehorende stukken zoals DBS deze van de gemeente Emmen heeft ontvangen.


'Idee voor mijn Buurt' weer van start

Ook dit jaar kunnen inwoners van de gemeente Emmen weer ideeën inleveren om hun buurt of wijk te verbeteren. Voor ‘Idee voor mijn buurt’ is in 2023 in totaal € 48.000,- beschikbaar. Inwoners die een idee hebben om hun buurt gezelliger te maken, de openbare ruimte in te richten, de veiligheid te vergroten of onderlinge hulp in de buurt te verbeteren, kunnen dit plan indienen bij de gemeente. Voorwaarde is dat er brede steun in de buurt is én dat inwoners zelf ook meehelpen. Het idee kan tot 1 oktober  2023 ingediend worden. Iedere maand beoordeelt een commissie of de binnengekomen ideeën aan de spelregels voldoen.

Klik HIER voor het hele artikel

Vergaderingen Dorpsbelangen

De eerstvolgende vergadering van Dorpsbelangen Schoonebeek is op woensdag 21 juni, om 19:00 uur in 't Aole Gemientehoes. Deze vergaderingen zijn openbaar, dus bent u nieuwsgierig naar wat daar zoal besproken wordt: kom eens langs en praat mee!

De notulen van voorgaande vergaderingen kunt u elders op de website vinden, klik HIER.