RTV Drenthe, 18 juli 2024

Drenthe trekt tonnen uit voor initiatieven van inwoners

De provincie Drenthe trekt 800.000 euro uit voor plannen die naoberschap in de provincie versterken. Inwoners kunnen zelf met initiatieven komen en deze met hulp van de subsidie uitvoeren.

Zo kan de subsidie aangevraagd worden voor bijvoorbeeld nieuwe ontmoetingsplekken, een personenbus voor dagbesteding of een initiatief dat bijdraagt aan integratie in de samenleving. "We geloven in de kracht van onze inwoners en gemeenschappen en sluiten daarom graag aan bij hun initiatieven. Deze regeling maakt dat mogelijk", zegt gedeputeerde Yvonne Turenhout (PvdA).


28 juni 2024

Even voorstellen: ons nieuwe bestuurslid, Albert Rave

Om eerlijk te zijn had ik niet gedacht al op mijn 59e te starten als bestuurslid van Dorpsbelangen Schoonebeek (DBS). Maar goed, niet zelden lopen dingen net wat anders dan bedacht of gepland. Zoals ik ook nooit had kunnen vermoeden dat ik, opgegroeid in een Schoonebeker ondernemersgezin waar auto’s en transport centraal stonden, uiteindelijk al bijna 30 jaar actief zou zijn als ondernemer in elektronische artikelbeveiliging voor de detailhandel.

"Samen kom je
verder, ook als dorp"


Juni 2024

Project Julianalaan

Onlangs werd DBS door de gemeente op de hoogte gebracht van de stand van zaken van het project Julianalaan; dit betreft vervanging van bomen en herstel van de groenstructuur.

De gemeente is er door de provincie op geattendeerd dat er voordat e.e.a. uitgevoerd kan gaan worden, er een onafhankelijk roekenonderzoek wordt vereist. Deze onderzoeken kunnen uitsluitend in het voorjaar/zomer uitgevoerd worden. Dat houdt in dat dit roekenonderzoek pas uitgevoerd kan worden in de eerste twee kwartalen van 2025,  en pas in de tweede helft van 2025 begonnen kan worden met de uitvoering van het project. Voorwaarde is dan wel dat de gemeente een ontheffing ontvangt van de provincie voor het vervangen van de bomen.  

De werkzaamheden worden dus een jaar later uitgevoerd dan gepland. 

DvhN 11 juni 2024

Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) heeft besloten dat de oliewinning bij Schoonebeek kan worden hervat

Er is een ontwerpbesluit genomen om productiewater van de oliewinning in Schoonebeek te injecteren in een gasveld dichtbij de oliewinning. De komende zes weken kunnen tegen het besluit zienswijzen worden ingediend.
De oliewinning in Schoonebeek is in 2021 stilgelegd omdat het productiewater teveel chemische stoffen bevatte. Sindsdien zijn er tal van gesprekken over gevoerd het productiewater niet meer in Twente, maar in Drenthe nabij de oliewinning te injecteren in een gasveld. Daar heeft staatssecretaris Vijlbrief nu een ontwerpbesluit voor genomen.

Invloed omwonenden
De onafhankelijk toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen en kennisinstituut TNO concluderen dat waterinjectie veilig en verantwoord kan. Ook zijn regionale overheden en omwonenden betrokken bij het besluit en is geluisterd naar hun wensen. Zo worden de werkzaamheden schoner doordat het gebruik van hulpstoffen kan worden beperkt door het aanleggen van nieuwe injectieputten met andere materialen.
Regio profiteert mee
Daarnaast is afgesproken om de regio mee te laten profiteren van de winning. NAM verhoogt de bijdrage ten opzichte van de bedragen die in januari bekend werden. Ze betalen 1 euro per vat olie en als de olieprijs boven de 80 euro komt, betaalt NAM 1,50 euro per vat olie. Van deze bedragen komt 40 procent voor rekening van de Rijksoverheid. Dit levert de regio, op basis van historische gegevens, tussen de 45 tot 60 miljoen euro op. Dat is grofweg 15 miljoen euro meer dan eerder gemeld.


2 juni 2024

Wijziging beleid speelveldjes

De gemeente Emmen heeft geconstateerd dat er op vele locaties kleine speelveldjes ontstaan, waar weinig gebruik van wordt gemaakt. Of ze zien juist dat er wel een behoefte is, maar dat inwoners het lastig vinden om een verzoek voor nieuwe speeltuin in te dienen. Daarom gaat de gemeente over op centrale sport-, speel- en ontmoetingsplekken in wijken en dorpen, waar inwoners vanaf zeven jaar met elkaar kunnen spelen, sporten en elkaar kunnen ontmoeten. Voor de jongeren in de leeftijd tot zeven jaar blijven kleine speelplaatsjes in de directe woonomgeving bestaan. Ook worden dorps- en wijkommetjes aantrekkelijker gemaakt met sport- en trimtoestellen om het sporten en bewegen van jongeren, volwassenen en senioren te stimuleren.

April 2024

Onderzoek aardbeving van 24 maart bij Emlichheim

Naar aanleiding van de aardbeving op 24 maart met een kracht van 2.1 op de schaal van Richter bij Emlichheim in Duitsland, heeft NAM een verdere analyse gedaan en dat rapport inmiddels met SodM gedeeld.

Deze beving is met grote waarschijnlijkheid ontstaan in de zuidelijke randbreuk van het Emlichheim Nord gasveld. Dit gasveld is een extensie van het Schoonebeek gasveld en wordt in het Duitse deel geproduceerd door Wintershall-DEA en in Nederland door NAM. Zowel in het Duitse deel als in het Nederlandse deel vindt op dit moment geen gasproductie plaats. NAM is nog wel voornemens na goedkeuring van de verlenging van het Winningsplan Schoonebeek gas weer gas te gaan winnen.

Het lijkt waarschijnlijk dat (vertraagde) drukdaling en de daarmee gepaarde spanningsverandering de oorzaak is van deze beving. Daling van de gasdruk en/of daling van de waterdruk in de aangrenzende lagen, zorgt ervoor dat de schuifspanning toeneemt op de interne breuken en de randbreuken. In dit geval heeft dit geleid tot een aardbeving.


15 mei 2024

Nieuwe picknickbanken

Onlangs hebben we besloten om alle picknickbanken die eigendom zijn van Dorpsbelangen  te vervangen. Deze week zijn de verouderde banken verwijderd en de nieuwe geplaatst.

De  locaties :

  1. Ingang Oosterbos (oostzijde)
  2. Beekpunge - langs fietspad achterzijde Flintenpad bij nieuwe speeltuin
  3. Bij Duitslandlaan 47… fietspad/voetpad naar NAM-locatie
  4. Fietspad/wandelpad naar Bultweg bij de vijver
  5. De Mente - grasveld aan Lauensteinstraat
  6. Gasthuislanden - bij vijver aan Lauensteinstraat

22 april 2024 - Gemeente Emmen

Maai Mei Niet

De gemeente Emmen vindt het belangrijk om zich in te zetten voor een duurzame en biodiverse omgeving. Daarom geven we het "Maai Mei Niet" initiatief dit jaar een kans. In plaats van routinematig maaien van gazons en bermen, laten we een deel van deze gebieden meer met rust. Voor een aantal kansrijke openbare plekken gaan we deze nieuwe aanpak uitproberen.

Deze benadering biedt talloze voordelen voor zowel de inwoners als de openbare omgeving. Zo stimuleren we de bloei van meer soorten grassen, kruiden en planten. Door minder vaak te maaien zorgen we voor meer evenwicht in de natuur en krijgen ziekten en plagen minder kans. Zo zijn mezen bijvoorbeeld een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups.


21 april 2024

Den Haag lijkt seinen op groen te zetten voor oliewinning en afvalwaterinjectie in Schoonebeek

Alle seinen staan in Den Haag op groen voor afvalwaterinjectie uit de oliewinning in Schoonebeek dus voor hervatten van de aardoliewinning daar.

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van mijnbouw heeft nog geen finale beslissing genomen en de vergunning voor de NAM is er nog niet, maar in een brief aan de Tweede Kamer valt tussen de regels door te lezen dat er wat Vijlbrief betreft aan de slag kan worden gegaan.

18 april 2024

Vijlbrief in gesprek met NAM over oliewinning-euro's in Schoonebeek: 'Het gaat alleen door als ik zeker weet dat er enig draagvlak bestaat'

Staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw gaat met de NAM om tafel over een extra bijdrage voor Schoonebeek voor de herstart van de oliewinning. Dat antwoordt Vijlbrief op vragen uit de Tweede Kamer.

In zijn antwoord aan Kamerlid Eline Vedder (CDA) uit Ruinerwold schrijft de staatssecretaris nog eens met de NAM in gesprek te gaan over de hoogte en de vorm van de miljoenenbijdrage voor Schoonebeek en nabije omgeving. Dat heeft hij onlangs met de Drentse gedeputeerde Henk Jumelet afgesproken.


28 maart 2024 - RTV Drenthe

Streep door nieuwbouwplan op plek voormalige mavo Schoonebeek

De gemeente Emmen heeft een streep gezet door het woningbouwplan op de plek van de voormalige mavo aan de Pienhoek in Schoonebeek. De brandweerkazerne die zich pal naast de beoogde locatie bevindt, zit de woningbouw letterlijk en figuurlijk in de weg. De aanwezigheid van dit pand kan leiden tot beperkingen in het woningbouwprogramma.

Dorpsvoorzitter Jos van Hees maakte dit bekend tijdens een vergadering van Dorpsbelangen Schoonebeek. Het oliedorp is een van de zes plaatsen waar de gemeente ruimte wil maken voor woningbouw. Naast Schoonebeek zijn dat Emmer-Compascuum, Klazienaveen, Zwartemeer, Nieuw-Dordrecht en Barger-Compascuum.

Voor Schoonebeek had de gemeente de locatie van de tien jaar geleden gesloopte mavo op het oog. Anderhalf jaar geleden werd een plan gepresenteerd voor een woonhofje met zeventien woningen. De verwachte bouwstart was eind 2023 of begin 2024.

18 maart 2024

Beoogde nieuwbouw locatie DE PIENHOEK

De gemeente Emmen is al enige tijd bezig met de planvorming voor dit gebied met als uiteindelijk doel het bouwen van woningen voor Schoonebeek. Om een huis te kunnen bouwen is een stedenbouwkundig plan, een sluitende exploitatie en een ruimtelijke procedure nodig. Al eerder is gedeeld dat de aanwezigheid van de brandweerkazerne op de locatie mogelijk tot beperkingen leidt qua woningbouwprogramma. Na meerdere onderzoeken, ook in het kader van de ruimtelijke procedure, is gebleken dat inderdaad de kazerne een dusdanige invloed op het plan heeft dat de gemeente genoodzaakt is om met de herontwikkeling van de locatie te stoppen. Zij gaan eerst verder in gesprek met Veiligheidsregio Drenthe over de mogelijkheden die er misschien zijn.

In de media heeft u kunnen lezen dat meerdere dorpen toegewezen zijn voor nieuwe woningbouwlocaties, de zogeheten 2e trance. Afgesproken is dat de gemeente Emmen ook in Schoonebeek een extra locatie aanwijst waar woningbouw komt. De gemeente is druk bezig met het zoeken naar een geschikte locatie. Op termijn zal Schoonebeek dus extra woningbouw krijgen. Dorpsbelangen houdt de ontwikkelingen goed in de gaten en zal  zich blijven inzetten voor nieuwe, concrete plannen!


Advies gemeente Emmen en Coevorden over winningsplan NAM

De Colleges van beide gemeenten gaan reageren op de adviesaanvragen van de staatssecretaris over het winningsplan van de NAM. Voordat aan  de staatssecretaris antwoord wordt geven op de adviesvragen, wil het college eerst  de conceptbrief met de gemeenteraad bespreken. 11 en 12 maart hebben deze commissievergaderingen plaatsgevonden.

Vóór 22 maart moet er een definitieve brief zijn, die verstuurd wordt naar staatssecretaris Vijlbrief.

Hieronder vindt u de conceptbrieven en definitieve brieven van de gemeenten en de inbreng van DBS:


Emmen wijst locaties aan voor bouw van ruim 300 woningen

De gemeente Emmen heeft vier prioriteitslocaties aangewezen waar woningen gebouwd kunnen worden de komende jaren.

Het gaat om locaties in Klazienaveen, Nieuw-Dordrecht, Emmer-Compascuum en Zwartemeer. Op deze locaties moeten in totaal 250 tot 350 nieuwe woningen gebouwd worden. De aangewezen locaties zijn uit een inventarisatie van gemeentelijke gronden naar voren gekomen als meest kansrijke locaties om op korte termijn te ontwikkelen. Het grootste deel hiervan wordt gebouwd in Klazienaveen. De gemeente trekt € 360.000 uit om de plannen voor deze locaties uit te werken.

Voor de dorpen Barger-Compascuum en Schoonebeek zoekt de gemeente ook naar een locatie waar woningbouw kan plaatsvinden. Als deze zijn gevonden worden ook in deze dorpen woningbouwprojecten opgestart.

Klik HIER voor het hele artikel.

Vergaderingen Dorpsbelangen

De eerstvolgende vergadering van Dorpsbelangen Schoonebeek is op woensdag  4 september 2024 om 19:00 uur in 't Aole Gemientehoes. Deze vergaderingen zijn openbaar, dus bent u nieuwsgierig naar wat daar zoal besproken wordt: kom eens langs en praat mee!

De notulen van voorgaande vergaderingen kunt u elders op de website vinden, klik HIER.


Miljoenen die zullen verzoenen?

De brief van de staatssecretaris Vijlbrief

Wanneer rondom Schoonebeek weer olie gewonnen en afvalwater geïnjecteerd mag worden, ontvangt onze regio bruto 1 euro per vat. Dorpsbelangen wil niet wensdenkend in tijd en bedragen voor de (toekomst)muziek uitlopen, maar dit biedt onmiskenbaar potentiële kansen. De bekendmakingsbrief riep bij politiek en inwoners echter vooral eerst vragen op, vanwege zowel nieuwe als aanhoudende onduidelijkheden, onzekerheden en zorgen.

Klik HIER voor het hele artikel


Laadpalen Schoonebeek

Gemeente Emmen heeft verkeersbesluit genomen voor het inrichten van laadplaatsen voor elektrische auto's bij de volgende adressen:
1.   Kerkeind 1 (= nabij  't Aole Gemientehoes)
2.   Potmaat 1
3.   Diekmaat 52 (= nabij zwembad)
4.   De Kerfjes 34
5.   Frankrijklaan 10
Het streven is om in 2025 een basis laadnetwerk te hebben. Met een landelijk dekkend netwerk zorgt de gemeente voor een publiek laadpunt op locaties waar er niet op korte termijn vraag is van een elektrische rijder die er woont. De gemeente heeft een subsidie ontvangen om dit te realiseren.

Voor meer info klik HIER.

Laadpaalkaart gemeente Emmen

Bewoners en werkenden kunnen gratis een openbare laadpaal aanvragen als ze een elektrische auto hebben of leasen, en er geen mogelijkheid is om op eigen terrein te parkeren. De laadpaal kan worden aangevraagd via de website

https://www.laadpaalnodig.nl/emmen

Locatiekeuze laadpalen
Verspreid door onze gemeente staan inmiddels meer dan 100 laadpalen. De verwachting is dat er de komende vier jaar ruim 150 openbare laadpalen bijkomen.

Meer info hierover van de gemeente Emmen vindt u HIER

 

Uit het straatbeeld...?

In Schoonebeek hebben wij twee verplaatsbare speeddisplays. Op het display wordt de snelheid van een weggebruiker weergegeven, gevolgd door een positieve of negatieve smiley.

Op aanvraag van burgers kan Dorpsbelangen voor een bepaalde periode deze speeddisplays in een straat plaatsen. Maximaal  6x per jaar worden de displays verplaatst. Zo was het altijd… Echter, degenen die dit jaren hebben verzorgd, stoppen met deze activiteit.

Wie willen deze activiteit oppakken? 

Voor meer info kun je contact opnemen met Jan Lautenbach, telefoonnr.  06- 23235789.


Actie Steenbreek en Drentse voedselbossen

De gemeente Emmen wil één van de groenste gemeenten van Nederland worden. Dat kan alleen met jullie hulp. Want wanneer tegels worden vervangen door gras, bloemperken, bomen en geveltuinen, wordt onze gemeente klimaatbestendig, koeler op warme dagen én veel mooier!

Met de deelname aan Stichting Steenbreek vragen we inwoners mee te denken over vergroening in de openbare ruimte. Meer groen en minder stenen in de openbare ruimte en uw tuin is fijn voor jezelf én je leefomgeving. Daarnaast doen wij in 2024 als gemeente mee aan de "Maai Mei Niet" actie, waarbij we Emmen in bloei zetten. Vervolgens gaan we deze gebieden maar twee keer per jaar maaien en hooien. Hierdoor krijgen we een meer kruidenrijk Emmen. Door met z’n allen minder te maaien, geven we bijen, vlinders en andere insecten meer te eten. Deze actie kan alleen in jullie buurt slagen met jullie steun!

Meer informatie over deze actie vindt u HIER.


Herstel fontein

Onlangs is de burgemeester op werkbezoek geweest. Er is onder meer gesproken over de fontein bij 't Aole Gemientehoes. De fontein  functioneert al jaren niet  en dat is eigenlijk best jammer.  De kraan weer open zetten en het water laten lopen kan nu niet meer. Er worden hoge eisen gesteld om in het openbare gebied fonteinen te laten "draaien" (o.a. volksgezondheid). Er zullen veel aanpassingen en geld  nodig zijn om de fontein  nieuw leven in te blazen.

Dorpsbelangen heeft niet de middelen om dit te kunnen bekostigen. Wat mooi is het dan dat de burgemeester ons toe heeft gezegd dat de gemeente er zorg voor zal dragen dat de fontein weer t.z.t. in volle glorie in werking te zien zal zijn. De gemeente financiert dit project. TOP!


Even voorstellen: ons nieuwe bestuurslid, Gerlof Engberts 

Gerlof: “Op dit moment speelt in Schoonebeek al geruime tijd het “Gebiedsproces” betreffende afvalwaterverwerking van eventuele olie(her)winning door de NAM. Dit heeft heeft de voorbije maanden helaas geleid tot een voortschrijdende situatie en dynamiek, waarin dorpsgenoten en- “partijen”, meer en vaker dan ze zouden willen, tegenover elkaar (zijn) komen te staan. Dit merkende en overdenkende, heb ik medio mei de actieve “partijen” en de Dorpsbelangen-voorzitter hierover interveniërend aangeschreven. Na onverwacht snel en veel positieve respons in de breedte, leidde dit tot eerst een actieve rol achter de schermen, op eígen titel tússen de partijen, en uiteindelijk desgevraagd tot toetreding tot het bestuur van Dorpsbelangen.”

Klik HIER voor het hele verhaal.


DvhN:

Voorzitter oliedorp moet lef en dikke huid hebben. Dorpsbelangen Schoonebeek reageert op kritiek: 'Dan hadden ze het zelf maar moeten doen'

De meeste besturen van dorpsbelangen hebben het druk met bijvoorbeeld lokale festiviteiten of inspraak over gemeenteplannen. In Schoonebeek moet voorzitter Jos van Hees (70) van Dorpsbelangen onderhandelen met NAM en de staatssecretaris.

Klik HIER voor het hele artikel.