28 maart 2024 - RTV Drenthe

Streep door nieuwbouwplan op plek voormalige mavo Schoonebeek

De gemeente Emmen heeft een streep gezet door het woningbouwplan op de plek van de voormalige mavo aan de Pienhoek in Schoonebeek. De brandweerkazerne die zich pal naast de beoogde locatie bevindt, zit de woningbouw letterlijk en figuurlijk in de weg. De aanwezigheid van dit pand kan leiden tot beperkingen in het woningbouwprogramma.

Dorpsvoorzitter Jos van Hees maakte dit bekend tijdens een vergadering van Dorpsbelangen Schoonebeek. Het oliedorp is een van de zes plaatsen waar de gemeente ruimte wil maken voor woningbouw. Naast Schoonebeek zijn dat Emmer-Compascuum, Klazienaveen, Zwartemeer, Nieuw-Dordrecht en Barger-Compascuum.

Voor Schoonebeek had de gemeente de locatie van de tien jaar geleden gesloopte mavo op het oog. Anderhalf jaar geleden werd een plan gepresenteerd voor een woonhofje met zeventien woningen. De verwachte bouwstart was eind 2023 of begin 2024.

Klik HIER voor het hele artikel.

18 maart 2024

Beoogde nieuwbouw locatie DE PIENHOEK

De gemeente Emmen is al enige tijd bezig met de planvorming voor dit gebied met als uiteindelijk doel het bouwen van woningen voor Schoonebeek. Om een huis te kunnen bouwen is een stedenbouwkundig plan, een sluitende exploitatie en een ruimtelijke procedure nodig. Al eerder is gedeeld dat de aanwezigheid van de brandweerkazerne op de locatie mogelijk tot beperkingen leidt qua woningbouwprogramma. Na meerdere onderzoeken, ook in het kader van de ruimtelijke procedure, is gebleken dat inderdaad de kazerne een dusdanige invloed op het plan heeft dat de gemeente genoodzaakt is om met de herontwikkeling van de locatie te stoppen. Zij gaan eerst verder in gesprek met Veiligheidsregio Drenthe over de mogelijkheden die er misschien zijn.

In de media heeft u kunnen lezen dat meerdere dorpen toegewezen zijn voor nieuwe woningbouwlocaties, de zogeheten 2e trance. Afgesproken is dat de gemeente Emmen ook in Schoonebeek een extra locatie aanwijst waar woningbouw komt. De gemeente is druk bezig met het zoeken naar een geschikte locatie. Op termijn zal Schoonebeek dus extra woningbouw krijgen. Dorpsbelangen houdt de ontwikkelingen goed in de gaten en zal  zich blijven inzetten voor nieuwe, concrete plannen!


Advies gemeente Emmen en Coevorden over winningsplan NAM

De Colleges van beide gemeenten gaan reageren op de adviesaanvragen van de staatssecretaris over het winningsplan van de NAM. Voordat aan  de staatssecretaris antwoord wordt geven op de adviesvragen, wil het college eerst  de conceptbrief met de gemeenteraad bespreken. 11 en 12 maart hebben deze commissievergaderingen plaatsgevonden.

Vóór 22 maart moet er een definitieve brief zijn, die verstuurd wordt naar staatssecretaris Vijlbrief.

Hieronder vindt u de conceptbrieven en definitieve brieven van de gemeenten en de inbreng van DBS:


Emmen wijst locaties aan voor bouw van ruim 300 woningen

De gemeente Emmen heeft vier prioriteitslocaties aangewezen waar woningen gebouwd kunnen worden de komende jaren.

Het gaat om locaties in Klazienaveen, Nieuw-Dordrecht, Emmer-Compascuum en Zwartemeer. Op deze locaties moeten in totaal 250 tot 350 nieuwe woningen gebouwd worden. De aangewezen locaties zijn uit een inventarisatie van gemeentelijke gronden naar voren gekomen als meest kansrijke locaties om op korte termijn te ontwikkelen. Het grootste deel hiervan wordt gebouwd in Klazienaveen. De gemeente trekt € 360.000 uit om de plannen voor deze locaties uit te werken.

Voor de dorpen Barger-Compascuum en Schoonebeek zoekt de gemeente ook naar een locatie waar woningbouw kan plaatsvinden. Als deze zijn gevonden worden ook in deze dorpen woningbouwprojecten opgestart.

Klik HIER voor het hele artikel.

Vergaderingen Dorpsbelangen

De eerstvolgende vergadering van Dorpsbelangen Schoonebeek is op woensdag  17 april 2024  om 19:00 uur in 't Aole Gemientehoes. Deze vergaderingen zijn openbaar, dus bent u nieuwsgierig naar wat daar zoal besproken wordt: kom eens langs en praat mee!

De notulen van voorgaande vergaderingen kunt u elders op de website vinden, klik HIER.


Miljoenen die zullen verzoenen?

De brief van de staatssecretaris Vijlbrief

Wanneer rondom Schoonebeek weer olie gewonnen en afvalwater geïnjecteerd mag worden, ontvangt onze regio bruto 1 euro per vat. Dorpsbelangen wil niet wensdenkend in tijd en bedragen voor de (toekomst)muziek uitlopen, maar dit biedt onmiskenbaar potentiële kansen. De bekendmakingsbrief riep bij politiek en inwoners echter vooral eerst vragen op, vanwege zowel nieuwe als aanhoudende onduidelijkheden, onzekerheden en zorgen.

Klik HIER voor het hele artikel

Fixteam Drenthe in gemeente Emmen! 

Tochtstrips, radiatorfolie, LED-lampen, waterbesparende douchekop of andere kleine energiebesparende maatregelen: heeft u ze al aangebracht? Of kunt u wel wat hulp gebruiken? Dat komt goed uit, het Fixteam Drenthe doet dit gratis voor u. Dan is het zo voor u gefixt.

Het Fixteam is er voor iedereen. Het maakt niet uit hoeveel u verdient of hoe u woont. De fixers bellen bij u thuis aan. Wilt u zeker zijn van een bezoek van het fixteam, meldt u dan aan via de website www.fixteamdrenthe.nl of bij de tent in uw buurt. Hier kunt u ook in gesprek over de energietransitie en over het verduurzamen van uw huis. Er zijn in die week energiecoaches, energieadviseurs en tolken in uw wijk om u verder te helpen.

10 t/m 14 juni  in  Schoonebeek

Het Fixteam Drenthe is een project van de provincie Drenthe en de gemeenten. Het team rijdt door de hele provincie om gratis kleine energiebesparende maatregelen bij inwoners thuis aan te brengen.


Laadpalen Schoonebeek

Gemeente Emmen heeft verkeersbesluit genomen voor het inrichten van laadplaatsen voor elektrische auto's bij de volgende adressen:
1.   Kerkeind 1 (= nabij  't Aole Gemientehoes)
2.   Potmaat 1
3.   Diekmaat 52 (= nabij zwembad)
4.   De Kerfjes 34
5.   Frankrijklaan 10
Het streven is om in 2025 een basis laadnetwerk te hebben. Met een landelijk dekkend netwerk zorgt de gemeente voor een publiek laadpunt op locaties waar er niet op korte termijn vraag is van een elektrische rijder die er woont. De gemeente heeft een subsidie ontvangen om dit te realiseren.

Voor meer info klik HIER.

Laadpaalkaart gemeente Emmen

Bewoners en werkenden kunnen gratis een openbare laadpaal aanvragen als ze een elektrische auto hebben of leasen, en er geen mogelijkheid is om op eigen terrein te parkeren. De laadpaal kan worden aangevraagd via de website

https://www.laadpaalnodig.nl/emmen

Locatiekeuze laadpalen
Verspreid door onze gemeente staan inmiddels meer dan 100 laadpalen. De verwachting is dat er de komende vier jaar ruim 150 openbare laadpalen bijkomen.

Meer info hierover van de gemeente Emmen vindt u HIER

 

Uit het straatbeeld...?

In Schoonebeek hebben wij twee verplaatsbare speeddisplays. Op het display wordt de snelheid van een weggebruiker weergegeven, gevolgd door een positieve of negatieve smiley.

Op aanvraag van burgers kan Dorpsbelangen voor een bepaalde periode deze speeddisplays in een straat plaatsen. Maximaal  6x per jaar worden de displays verplaatst. Zo was het altijd… Echter, degenen die dit jaren hebben verzorgd, stoppen met deze activiteit.

Wie willen deze activiteit oppakken? 

Voor meer info kun je contact opnemen met Jan Lautenbach, telefoonnr.  06- 23235789.


Actie Steenbreek en Drentse voedselbossen

De gemeente Emmen wil één van de groenste gemeenten van Nederland worden. Dat kan alleen met jullie hulp. Want wanneer tegels worden vervangen door gras, bloemperken, bomen en geveltuinen, wordt onze gemeente klimaatbestendig, koeler op warme dagen én veel mooier!

Met de deelname aan Stichting Steenbreek vragen we inwoners mee te denken over vergroening in de openbare ruimte. Meer groen en minder stenen in de openbare ruimte en uw tuin is fijn voor jezelf én je leefomgeving. Daarnaast doen wij in 2024 als gemeente mee aan de "Maai Mei Niet" actie, waarbij we Emmen in bloei zetten. Vervolgens gaan we deze gebieden maar twee keer per jaar maaien en hooien. Hierdoor krijgen we een meer kruidenrijk Emmen. Door met z’n allen minder te maaien, geven we bijen, vlinders en andere insecten meer te eten. Deze actie kan alleen in jullie buurt slagen met jullie steun!

Meer informatie over deze actie vindt u HIER.


Herstel fontein

Onlangs is de burgemeester op werkbezoek geweest. Er is onder meer gesproken over de fontein bij 't Aole Gemientehoes. De fontein  functioneert al jaren niet  en dat is eigenlijk best jammer.  De kraan weer open zetten en het water laten lopen kan nu niet meer. Er worden hoge eisen gesteld om in het openbare gebied fonteinen te laten "draaien" (o.a. volksgezondheid). Er zullen veel aanpassingen en geld  nodig zijn om de fontein  nieuw leven in te blazen.

Dorpsbelangen heeft niet de middelen om dit te kunnen bekostigen. Wat mooi is het dan dat de burgemeester ons toe heeft gezegd dat de gemeente er zorg voor zal dragen dat de fontein weer t.z.t. in volle glorie in werking te zien zal zijn. De gemeente financiert dit project. TOP!


Even voorstellen: ons nieuwe bestuurslid, Gerlof Engberts 

Gerlof: “Op dit moment speelt in Schoonebeek al geruime tijd het “Gebiedsproces” betreffende afvalwaterverwerking van eventuele olie(her)winning door de NAM. Dit heeft heeft de voorbije maanden helaas geleid tot een voortschrijdende situatie en dynamiek, waarin dorpsgenoten en- “partijen”, meer en vaker dan ze zouden willen, tegenover elkaar (zijn) komen te staan. Dit merkende en overdenkende, heb ik medio mei de actieve “partijen” en de Dorpsbelangen-voorzitter hierover interveniërend aangeschreven. Na onverwacht snel en veel positieve respons in de breedte, leidde dit tot eerst een actieve rol achter de schermen, op eígen titel tússen de partijen, en uiteindelijk desgevraagd tot toetreding tot het bestuur van Dorpsbelangen.”

Klik HIER voor het hele verhaal.


DvhN:

Voorzitter oliedorp moet lef en dikke huid hebben. Dorpsbelangen Schoonebeek reageert op kritiek: 'Dan hadden ze het zelf maar moeten doen'

De meeste besturen van dorpsbelangen hebben het druk met bijvoorbeeld lokale festiviteiten of inspraak over gemeenteplannen. In Schoonebeek moet voorzitter Jos van Hees (70) van Dorpsbelangen onderhandelen met NAM en de staatssecretaris.

Klik HIER voor het hele artikel.