Dorpsbelangen Schoonebeek

EERSTVOLGENDE VERGADERING: DINSDAG 14 FEBRUARI 2023, 19:00 UUR

Nieuws m.b.t. Productiewaterverwerking

--------------------------------------------------------

Ingezonden brief

Jaknikkers

Ken jij Schoonebeekers die bij de NAM werken? Die vraag was in de tijd van de Jaknikkers makkelijk te beantwoorden. Hoe anders is dat nu. Met het hervatten van de oliewinning is van de bedrijvigheid en aanwezigheid van de NAM weinig te merken. Buiten het dorp wel. Daar ligt een spaghetti van leidingwerk gedrapeerd over het landschap.

De oliewinning in Schoonebeek was altijd lastig. Door de stroperigheid komt de olie niet spontaan naar boven. Hierdoor moet er enorm veel energie in de grond gestopt worden om deze vloeibaar te krijgen. Met elke 10 liter olie komt er vervolgens tot 90 liter vervuild water mee naar boven. Bij een optimale oliewinning van 2000 kuub olie, betekent dit 18 miljoen liter verontreinigd water. Per dag!

Nu is de NAM niet voor één boorgat te vangen en een oplossing voor dat goedje werd gevonden door het naar Twente te transporteren en in leeg gasveld te pompen. Op papier klopte alles maar al snel bleek dat door extreme corrosie de leidingen in een vergiet veranderden.

Inmiddels is er een nieuw plan. Het afvalwater wordt deze keer onder de voeten van de Schoonebeekers in de aarde gepompt. Allemaal wederom goed doordacht en in theorie hartstikke veilig. Net zoals er bij de gaswinning in Groningen ook niks fout kon gaan.

Wanneer de financiële belangen groot zijn is het lastig om het juiste te doen. Dat ondervonden de Groningers. Toen mijnbouwinspecteurs adviseerden de productie terug te schroeven ivm aardbevingsgevaar, besloten aandeelhouders de gaskraan juist vol open te draaien. Je kunt je om die reden afvragen wat je van de Staat, het Amerikaanse Exxon en Britse Shell mag verwachten. Toen het schade regende begon het gevecht van de burger met hun overheid. Tot op de dag van vandaag. Met dezelfde partijen zitten ook de Schoonebeekers nu aan tafel.

Wat laten wij Staatssecretaris Vijlbrief weten? Die vindt namelijk dat de bevolking achter de plannen moet staan. Zoals Pontius Pilates, door het volk te laten kiezen, zelf zijn handen schoon kon wassen. Je stem niet laten horen impliceert een ‘ja’ tegen een stuwmeer van verontreinigd water en een potentieel risico van een chronisch verstoorde waterhuishouding. Groningse toestanden die zowel gezondheid als portemonnee van de gebiedsbewoners raken.

Woensdag 8 februari aanstaande is er een publieksavond in ’t Aole Gemientehoes in Schoonebeek van 19.00-21.30 uur.

Albert Rave

Schoonebeeker

----------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMT HET GOED?

Je moet wel een ras optimist zijn om te kunnen vertellen dat het de komende jaren in ons land en in de wereld alles op rolletjes zal lopen. Er is de afgelopen tijd veel misgegaan in de wereld en ook in ons land. De voorbeelden hiervan hoef ik niet te melden, dat weten jullie wel. Bij de pakken neerzitten is geen optie. Men zal bezig moeten blijven om veranderingen te zoeken die mensen positiever maken  in hun doen en laten.

Zo zijn wij als DBS op dit moment gesprekspartner in het Gebiedsproces productiewaterverwerking van de NAM. Zij zijn voornemens (niet eerder dan dat de aangevraagde vergunningen goedgekeurd zijn) om de oliewinning te starten en het productiewater in de lege Schoonebeker gasvelden te plaatsen. Voorheen gebeurde dit laatste in Twente waar het op een aantal punten niet goed is gegaan. Komt het hierbij in onze omgeving dan wel goed?

Voor ons aanleiding om deel te nemen aan de openbare gesprekken met de NAM en het ministerie van Economische zaken met als doel:

  • Informatie op tafel te zien krijgen wat en hoe de NAM haar doelen wil uitvoeren
  • Onderzoeken waarom het in Twente is misgegaan en hoe het hier beter én veiliger kan
  • Info van KNMI; SODM (onafhankelijke instantie voor toezicht); info over bodembewegingen/trillingen, schadeafhandelingen
  • Een afsprakenkader maken over een aantal thema’s; opzetten stichting

Dit proces wordt vanaf januari geleid door onafhankelijk voorzitter dhr.  B. Bouwmeester (voormalig burgemeester gem. Coevorden).

Bij DBS moet het gevoel ontstaan dat het t.z.t verantwoord is om beoogde activiteiten te kunnen uitvoeren. Daarom plaatsen wij alle relevante zaken op onze website zodat een ieder zich kan inlezen en wij respons krijgen. Elke maand bespreken wij dit onderwerp in de openbare vergadering van Dorpsbelangen.

Tot op heden missen wij betrokkenheid van de Schoonebeker bevolking. Kennelijk heerst er een gevoel van dat het allemaal wel goed zal komen. Dat hopen wij ook, maar 100% garantie geven kunnen wij én de NAM ook niet!!

Jos van Hees, voorzitter DBS

Gebiedsproces Productiewaterverwerking Schoonebeek

Informatie, verslagen, rapporten en in de media verschenen artikelen m.b.t. de productiewaterverwerking  kunt u terugvinden op onze pagina Gebiedsproces Productiewaterverwerking Schoonebeek.

Dit onderwerp staat ook maandelijks op de agenda van onze vergaderingen; deze vergaderingen zijn openbaar dus wilt u zich informeren of meepraten hierover dan kan dat! De eerstvolgende vergadering is op dinsdag 14 februari om 19:00 uur, u bent van harte welkom.


Uitnodiging aan alle inwoners van Schoonebeek

Publieksbijeenkomst 8 februari 2023

Op 8 februari 2023 vindt een publieke informatiebijeenkomst plaats in ’t Aole Gemientehoes in Schoonebeek. Deze informatiebijeenkomst is bedoeld om bewoners te informeren over de plannen van de NAM, het afsprakenkader en over het vervolg van het project. Tijdens deze bijeenkomst zijn er 2 presentatierondes en een vragenmarkt.

De vragenmarkt begint om 18.30 uur en is open tot 21.30 uur. Daarnaast zullen in 2 tijdsblokken presentaties gegeven worden in 2 verschillende zalen. De presentaties zijn kort en informatief. Voor verdiepende vragen bent u welkom aan de tafels op de markt.

De presentaties in de Raadzaal en de Burgemeesterzaal vinden tegelijkertijd plaats. Presentatieronde 1 is van 19.00 – 19.45 uur. De tweede presentatieronde vindt plaats van 20.00 – 20.45 uur. In dit tijdsblok worden volgens dezelfde indeling dezelfde presentaties gegeven. Dit geeft iedereen de kans beide presentaties bij te wonen.

Op de vragenmarkt kunt u tijdens en buiten de presentatierondes terecht voor vragen aan verschillende partijen zoals TNO, SodM, EZK, NAM, de voorzitter van de ontzorgtafel en Dorpsbelangen Schoonebeek.

 


Laatste nieuws


Stemmen voor de Waarderingsprijs

Voor de vierde keer reikt de gemeente Emmen de Waarderingsprijs uit. Met deze prijs wil de gemeente inwoners belonen voor hun inzet voor hun dorp of wijk. Bij de gemeente zijn zes heel verschillende initiatieven ingeleverd. De jury heeft er daaruit drie gekozen. Inwoners kunnen de hele maand februari stemmen. Het initiatief met
de meeste stemmen wint de waarderingsprijs.

Klik HIER om de drie initiatieven te bekijken

'Idee voor mijn Buurt' weer van start

Ook dit jaar kunnen inwoners van de gemeente Emmen weer ideeën inleveren om hun buurt of wijk te verbeteren. Voor ‘Idee voor mijn buurt’ is in 2023 in totaal € 48.000,- beschikbaar. Inwoners die een idee hebben om hun buurt gezelliger te maken, de openbare ruimte in te richten, de veiligheid te vergroten of onderlinge hulp in de buurt te verbeteren, kunnen dit plan indienen bij de gemeente. Voorwaarde is dat er brede steun in de buurt is én dat inwoners zelf ook meehelpen. Het idee kan tot 1 oktober  2023 ingediend worden. Iedere maand beoordeelt een commissie of de binnengekomen ideeën aan de spelregels voldoen.

Klik HIER voor het hele artikel

Gebiedsproces Productiewater verwerking Schoonebeek

Dorpsbelangen vindt het belangrijk om de inwoners van Schoonebeek zo goed mogelijk te informeren over het project, de procedure, mogelijke effecten van de oliewinning zoals o.a. de plannen van de NAM om het afvalwater terug te plaatsen in de Schoonebeker bodem. Klik HIER voor alle informatie.

Vergaderingen Dorpsbelangen

De eerstvolgende vergadering van Dorpsbelangen Schoonebeek is op dinsdag 14 februari 2023, om 19:00 uur in 't Aole Gemientehoes. Deze vergaderingen zijn openbaar, dus bent u nieuwsgierig naar wat daar zoal besproken wordt: kom eens langs en praat mee!

De notulen van voorgaande vergaderingen kunt u elders op de website vinden, klik HIER.