Gerlof Engberts

Niet geboren, wel getogen, en “van horen zeggen” (te) goed ingeburgerd in Schoonebeek:
Gerlof Engberts, aangenaam!

Op het moment van schrijven ben ik één van de jongste bestuursleden van Dorpsbelangen in Schoonebeek, ons mooie dorp waar ik sinds mijn 2e levensjaar onafgebroken woon. Vanaf de jongste “pupillen” voetbal ik bij onze plaatselijke SVV’04, waar ik dus de Oranje/)Minjak-jaren nog heb meegemaakt, en waar ik naast het voetballen al meer dan 20 jaar als vrijwilliger actief ben.

Werken doe ik fulltime, bij de nu zogeheten BigSmile Groep in Coevorden, wellicht beter bekend als (voor de laatste fusie) FeyenPak. In 2003 ben ik er tijdens mijn studie Logistiek & Economie @ Stenden Hogeschool begonnen. Het coördineren van alle (financieel) administratieve, operationele en fysieke processen behoort evenals ERP-systeem-beheer o.a. tot mijn functie.

In mijn vrije tijd doe of volg ik graag sport, naast voetbal ook hardlopen, wielrennen en schaatsen / skeeleren. Naar “wat er speelt in de wereld” en de politiek kijk ik met interesse, en naar een goede serie of film met plezier. Daarnaast gaan ook het sociale leven en gezelligheid zeker niet aan mij voorbij!

Sinds wanneer en waarom Dorpsbelangen?

Op dit moment (juli ‘23) speelt in Schoonebeek al geruime tijd het “Gebiedsproces” betreffende afvalwaterverwerking van eventuele olie(her)winning door de NAM. Dit heeft de voorbije maanden helaas geleid tot een voortschrijdende situatie en dynamiek, waarin dorpsgenoten en- “partijen”, meer en vaker dan ze zouden willen, tegenover elkaar (zijn) komen te staan.

Dit merkende en overdenkende, heb ik (medio mei) de actieve “partijen” en de Dorpsbelangen-voorzitter hierover interveniërend aangeschreven. Na onverwacht snel en veel positieve respons in de breedte, leidde dit tot eerst een actieve rol achter de schermen, op eígen titel tússen de partijen, en uiteindelijk desgevraagd tot toetreding tot het bestuur van Dorpsbelangen.

Bestuurlijk gezien is er (vaak) behoefte aan “helikopter-view”, om bijv. enerzijds zorgen en risico’s serieus te kunnen nemen, maar anderzijds óók mogelijkheden en kansen te kunnen onderzoeken en benutten. Dit kan (indien nodig ondersteund met externe expertise) vaak juist goed naast of gefaseerd ná elkaar bestaan. Een rationele constructieve omgang, met proportionele acceptatie ván en begrip vóór inhoudelijke (menings)verschillen, brengt vaak een pragmatische oplossing met draagvlak, of gezamenlijk mogelijk zelfs synergie.

Hierin hoop ik Dorpsbelangen en daarmee Schoonebeek(ers), meer dan als individu, zo kort en eenvoudig mogelijk gezegd een beetje te kunnen helpen.

Vrolijke groet,

Gerlof


Terug naar Wie zijn wij?