Beste erkende overlegpartners van de gemeente Emmen,

In vervolg op de brief van november 2023 delen we graag een belangrijk initiatief met u: de lancering van de "Maai Mei Niet" pilot.

De gemeente Emmen vindt het belangrijk om zich in te zetten voor een duurzame en biodiverse omgeving. Daarom geven we het "Maai Mei Niet" initiatief dit jaar een kans. In plaats van routinematig maaien van gazons en bermen, laten we een deel van deze gebieden meer met rust. Voor een aantal kansrijke openbare plekken gaan we deze nieuwe aanpak uitproberen.

Waarom doen we dit?

Deze benadering biedt talloze voordelen voor zowel de inwoners als de openbare omgeving. Zo stimuleren we de bloei van meer soorten grassen, kruiden en planten. Door minder vaak te maaien zorgen we voor meer evenwicht in de natuur en krijgen ziekten en plagen minder kans. Zo zijn mezen bijvoorbeeld een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups.

Planning

Vanaf begin mei doet de gemeente mee met de landelijke actie "Maai Mei Niet". Door minder te maaien krijgen bloemen de kans om te bloeien, wat op zijn beurt meer bijen, vlinders, andere insecten en vogels aantrekt. Dit draagt bij aan het vergroten van de natuur in onze gemeente. We hebben specifieke gebieden in elke wijk van de gemeente Emmen aangewezen als "kansrijk". Dit zijn plekken waarvan wij geloven dat ze het potentieel hebben om de biodiversiteit te vergroten. Wil je weten waar deze plekken zich bevinden? Bekijk het op de kaart op https://experience.arcgis.com/template/aaa30d399a764a0b841644a201f7c82b/

In september worden sommige gazons ontdaan van graszoden en worden inheemse bloemen- en kruidenmengsels ingezaaid. Hierdoor zullen bloemen en kruiden groeien die passen bij de locatie, wat bijdraagt aan de oorspronkelijke begroeiing. Dit helpt ook bij het aantrekken van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, zoals sluipwespen, bijen en koolmezen, die deze rupsen opeten.

Inwoners

Om u als inwoner te informeren en betrekken bij deze belangrijke stap, wordt er een speciale themapagina gepubliceerd. Ook komt er binnenkort een webpagina online op emmen.nl. Hier komt u meer te weten komen over het "Maai Mei Niet" initiatief en hoe u zelf ook kunt bijdragen aan een groenere gemeente. Want alleen samen kunnen we een positieve impact hebben op de biodiversiteit in onze buurt!

Monitoring

We begrijpen dat verandering soms vragen kan oproepen. Daarom verzekeren we u dat de gemeente Emmen dit project nauwlettend zal monitoren. We meten de impact regelmatig en zorgen ervoor dat het in lijn is met de behoeften van onze gemeenschap en het milieu. In het najaar gaan we binnen deze gebiedenextra inheemse kruidenmengsels inzaaien. Hierdoor zullen de inheemse bloemen en kruiden groeien die passen bij de locatie, wat bijdraagt aan de oorspronkelijke begroeiing.

Oproep bermscouts

Wilt u zelf ook kennis opdoen over bermplanten en meehelpen om de biodiversiteit van de bermen in de gemeente Emmen in beeld te brengen? Doe dan mee met het Bermscouts project! We zoeken 20 vrijwilligers die de gemeente willen meehelpen om waardevolle bermen te monitoren. Iedereen is welkom om mee te doen, zelfs als je geen ervaring hebt met bermplanten. Het project is bedoeld om mensen kennis te laten maken met ecologisch bermbeheer en om samen de biodiversiteit in de bermen van de gemeente Emmen in kaart te brengen.

Interesse?

Kom naar de startbijeenkomst op donderdag 16 mei 2024 en ontdek hoe u als vrijwilliger kunt bijdragen aan het ecologisch bermbeheer. Aanmelden kan via e-mail: e.bruulsema@lbdrenthe.nl. Tijdens de startbijeenkomst krijgt u uitleg over het bermbeheer en hoe u kunt bijdragen aan de monitoring. U ontvangt enkele dagen voor aanvang meer informatie over de locatie en het definitieve programma.

Gerelateerde links:

https://www.maaimeinietnederland.nl/

https://steenbreek.nl/

https://experience.arcgis.com/template/aaa30d399a764a0b841644a201f7c82b/

Indien u nog vragen heeft kunt u contact op nemen via het meldpunt gemeente@emmen.nl

Met vriendelijke groet,

Namens de gemeente Emmen