Will Wesseling

Ik ben geboren en getogen in Erica. In januari 1990 ben ik verhuisd naar Schoonebeek en gaan samenwonen en nadien gehuwd met mijn huidige vrouw Gea. Samen hebben wij drie zonen Frayan, Wiljo en Arnik. Alle drie inmiddels twintigers en allemaal een vriendin. In mijn werkzame leven acteer ik als administrateur.

Wanneer ben je begonnen bij Dorpsbelangen?
Omstreeks november 2017 werd ik gevraagd om het penningmeesterschap over te nemen. Tijdens de jaarvergadering in 2018 heb ik formeel zitting genomen in bestuur van Dorpsbelangen Schoonebeek.

Waarom zit je bij Dorpsbelangen?
De reden dat ik voor Dorpsbelangen heb gekozen is eigenlijk heel simpel. Dorpsbelangen: het woord zegt het al. De belangen van iedere burger van Schoonebeek of het nu een private persoon is, ondernemer of anderzijds zodanig te behartigen in het belang van “ons” Schoonebeek, zodat de balans voor eenieder in evenwicht is en blijft in wat voor discipline ook. Dorpsbelangen Schoonebeek is een Erkende Overlegpartner van de gemeente Emmen. En juist naar de gemeente Emmen toe draag ik graag mijn steentje bij om Schoonebeek op de kaart te blijven houden.

Terug naar Wie zijn wij?