Albert Rave

Om eerlijk te zijn had ik niet gedacht al op mijn 59e te starten als bestuurslid van Dorpsbelangen Schoonebeek (DBS). Maar goed, niet zelden lopen dingen net wat anders dan bedacht of gepland. Zoals ik ook nooit had kunnen vermoeden dat ik, opgegroeid in een Schoonebeker ondernemersgezin waar auto’s en transport centraal stonden, uiteindelijk al bijna 30 jaar actief zou zijn als ondernemer in elektronische artikelbeveiliging voor de detailhandel.

Wanneer ben je begonnen bij Dorpsbelangen?

Ik ben eind juni 2024 begonnen bij Dorpsbelangen.

Waarom zit je bij Dorpsbelangen?

De reden om 'ja' te zeggen op het verzoek om bij DBS aan te sluiten, ligt in het feit dat staatssecretaris Vijlbrief instemde met de voorgenomen afvalwaterinjectie en oliewinning. Op het moment dat er definitief vergund wordt, betekent dit nogmaals een kleine twee decennia van oliewinning en de toezegging van een bijdrage per gewonnen vat voor het wingebied. Die dorpsbijdrage is nieuw voor Schoonebeek, bewoners en Dorpsbelangen. DBS is een Erkende Overleg Partner met als doel de belangen van alle Schoonebekers te behartigen. En dat begint bij het organiseren van inspraak en instemming bij de besteding van gelden. Wat mij betreft als doel om er met elkaar een nog fraaier dorp van te maken. Niet alleen voor ons, maar ook voor de toekomstige generaties Schoonebekers.
Eerder was ik betrokken bij de herinrichting van het dorpspark, de centrumvernieuwing, de dorpsenquête naar de oliewinning en verzorg ik een paar keer per jaar een column in de dorpsglossy ‘De Jaknikker’. Alles in de wetenschap dat je alleen wellicht sneller gaat maar samen simpelweg verder komt, ook als dorp.

Terug naar Wie zijn wij?