Notulen

In september 2022  heeft DBS besloten de notulen van de vergaderingen op de website te plaatsen.