Verlichting fietspad langs N853

 

Enkele jaren geleden is provincie Drenthe benaderd door een aantal mensen die langs de N853 wonen. Ze hebben een verzoek ingediend om een gedeelte van het fietspad wat parallel aan deze weg loopt, het stuk De Vierslagen – Schoonebeek, zo’n 2 km, te verlichten. Een groot deel van het jaar, in het voorjaar, najaar en in de winter, wordt er vaak in het donker gefietst. Dit wordt door niet iedereen als prettig ervaren. Soms is het een reden om daarom de auto te pakken in plaats van de fiets. Het beperkt sommige mensen in hun activiteiten. De gedeputeerde heeft destijds akkoord gegeven en dit traject aangewezen als pilotlocatie voor het experimenteren met innovatieve vormen van verlichting, waarbij de volgende uitgangspunten gelden:

  • De kwaliteit van de duisternis is belangrijk - geen lichthinder (ook voor diersoorten)/verstrooiing van het licht
  • Sociale en verkeersveiligheid
  • Duurzaamheid
  • Kabelloze lichtmasten
  • Lichtmasten om de ± 200 meter (= oriëntatieverlichting) waarbij geëxperimenteerd wordt met drie verschillende armaturen en een dimprotocol

Vanwege diverse redenen (o.a. corona) heeft het project vertraging opgelopen en zijn vorig jaar de contacten met omwonenden opnieuw opgepakt. Er ligt nu een ‘stippenplan’ (overzicht van de locaties waar de masten komen te staan) en er is een keuze gemaakt voor lichtmast en een drietal armaturen waarmee we de komende twee jaar ervaring willen gaan opdoen. Dit alles is in overleg gegaan met een afvaardiging van de omwonenden. Echter, niet iedere inwoner van Schoonebeek is hiervan op de hoogte.

Op dinsdag 30 mei van 19.00 – 20.30 uur  in ons provinciale steunpunt Schoonebeek (Nieuw Amsterdamseweg 42) wordt een inloopavond georganiseerd. Een moment, waarbij geïnteresseerden het ‘stippenplan’ en de drie armaturen kunnen bekijken en eventuele vragen aan ons kunnen stellen. De bedoeling is dat de lichtmasten dit najaar geplaatst gaan worden en dat het natuurlijk zo’n succes blijkt dat ze na die pilotfase blijven staan.

Klik HIER voor de uitnodiging aan alle inwoners van Schoonebeek