EERSTVOLGENDE REGULIERE VERGADERING: woensdag 18 okt. 2023, 19:00 UUR

Nieuws


Verlichting fietspad langs N853

Enkele jaren geleden is provincie Drenthe benaderd door een aantal mensen die langs de N853 wonen. Ze hebben een verzoek ingediend om een gedeelte van het fietspad wat parallel aan deze weg loopt, het stuk De Vierslagen – Schoonebeek, zo’n 2 km, te verlichten. Een groot deel van het jaar, in het voorjaar, najaar en in de winter, wordt er vaak in het donker gefietst. Dit wordt door niet iedereen als prettig ervaren. Soms is het een reden om daarom de auto te pakken in plaats van de fiets. Het beperkt sommige mensen in hun activiteiten. De gedeputeerde heeft destijds akkoord gegeven en dit traject aangewezen als pilotlocatie voor het experimenteren met innovatieve vormen van verlichting. Op dinsdag 30 mei organiseert de Provincie Drenthe  een inloopbijeenkomst hierover. Locatie: Steunpunt Schoonebeek, Nieuw Amsterdamseweg 42. Tijdstip: 19:00 - 20:30 uur.

Klik HIER voor de hele tekst


Dronevlucht Schoonebeek

Bekijk Schoonebeek eens vanuit de lucht!

https://youtu.be/WRB92bBPV0I


We hebben een opvolger voor Wim!

Onlangs meldde zich een 'buurman' van Wim met de vraag of er al een opvolger was voor het verzorgen van de welkomstborden. "Nee, zo gemakkelijk is dat nog niet", zei Wim. En zo is het balletje gaan rollen. 'Buurman' Gerard Menke is zich gaan oriënteren en vertelde Wim dat hij het wel wilde overnemen. We zijn heel erg blij dat Gerard dit op wil pakken en daarmee een mooie activiteit voortgezet kan worden.

V.w.b. deze activiteit nemen we afscheid van Wim . Hij heeft deze activiteit perfect weggezet. We zijn hem veel dank verschuldigd en zullen op gepaste wijze dit aan hem kenbaar maken.


Biodiversiteit en Kruidenrijk Emmen

Onlangs is er voor de Erkende Overlegpartners uit het platform de Velden een presentatie gehouden over biodiversiteit en kruidenrijk Emmen. Alles bevindt zich in de oriënterende fase en er zullen inloopbijeenkomsten komen om bewoners te informeren en zelf met ideeën te komen.  Akkerweide Schoonebeek is een voorstel. Zie bijlages.

Presentatie EOP Bloem- en Kruidenrijk Emmen

Akkerweide Schoonebeek


Inspreken in Commissievergadering Wonen en Ruimte

De gemeenteraad vindt dat iedere inwoner van de gemeente Emmen iets mag zeggen over zaken die voor hem of haar belangrijk zijn. Daarom heeft iedere inwoner spreekrecht tijdens een vergadering van de raadscommissie Bestuur, middelen en economie, Samenleving of Wonen en ruimte. De gemeente zendt de vergadering live uit. En de video komt ook in het videoarchief. Verder wordt er van de vergadering een schriftelijk verslag gemaakt. Deze komt ook in het informatiesysteem van de gemeenteraad te staan. Iedereen kan de uitzending zien en het verslag lezen.

De voorzitter van Dorpsbelangen, Jos van Hees, zal op 13 maart gebruik maken van dit inspreekrecht op de vergadering van de Commissie Wonen en Ruimte.

U kunt HIER een verslag lezen van wat Jos zal melden m.b.t. Gebiedsproces Schoonebeek/NAM.