EERSTVOLGENDE VERGADERING: DINSDAG 14 FEBRUARI 2023, 19:00 UUR

Nieuws


Bestemmingsplan oude Nederzettingen

De gemeente Emmen maakt een nieuw bestemmingsplan voor Schoonebeek, oude Nederzettingen (Westerse bos, Middendorp, Oosterse bos). Het nieuwe bestemmingsplan Schoonebeek, oude Nederzettingen betreft een actualisatie van het huidige bestemmingsplan. Vanaf maandag 9 januari is het concept-ontwerpbestemmingsplan “Schoonebeek, oude Nederzettingen (Westerse bos, Middendorp, Oosterse bos)” te  vinden op  
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inloopavond in
’t Aole Gemientehoes

2 februari 2023
17:30 - 19:30 uur


Dronevlucht Schoonebeek

Bekijk Schoonebeek eens vanuit de lucht!

https://youtu.be/WRB92bBPV0I


We hebben een opvolger voor Wim!

Onlangs meldde zich een 'buurman' van Wim met de vraag of er al een opvolger was voor het verzorgen van de welkomstborden. "Nee, zo gemakkelijk is dat nog niet", zei Wim. En zo is het balletje gaan rollen. 'Buurman' Gerard Menke is zich gaan oriënteren en vertelde Wim dat hij het wel wilde overnemen. We zijn heel erg blij dat Gerard dit op wil pakken en daarmee een mooie activiteit voortgezet kan worden.

V.w.b. deze activiteit nemen we afscheid van Wim . Hij heeft deze activiteit perfect weggezet. We zijn hem veel dank verschuldigd en zullen op gepaste wijze dit aan hem kenbaar maken.


Biodiversiteit en Kruidenrijk Emmen

Onlangs is er voor de Erkende Overlegpartners uit het platform de Velden een presentatie gehouden over biodiversiteit en kruidenrijk Emmen. Alles bevindt zich in de oriënterende fase en er zullen inloopbijeenkomsten komen om bewoners te informeren en zelf met ideeën te komen.  Akkerweide Schoonebeek is een voorstel. Zie bijlages.

Presentatie EOP Bloem- en Kruidenrijk Emmen

Akkerweide Schoonebeek