Aanmeldformulier lidmaatschap DBS

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden om lid te worden van Dorpsbelangen Schoonebeek.

Contributie is € 2,25 per jaar (01-01-2023).

Door het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan het bestuur tot verwerking van uw persoonsgegevens. Tevens geeft u toestemming om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om alleen de verschuldigde contributie automatisch van uw rekening te innen,  en aan uw bank om telkens de verschuldigde contributie van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de incasso-opdrachten van het bestuur. Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Incassant:

Dorpsbelangen Schoonebeek
Europaweg 92
7761 AK Schoonebeek
ID : NL02ZZZ040615270000
Kenmerk machtiging: Contributie Dorpsbelangen Schoonebeek