Penningmeester Will Wesseling

Geen Foto Beschikbaar

Naam:

Will Wesseling

Functie:

Penningmeester

Vertel wat over jezelf:

Ik ben geboren en getogen in Erica. In januari 1990 ben ik verhuisd naar Schoonebeek en gaan samenwonen en nadien gehuwd met mijn huidige vrouw Gea. Samen hebben wij drie zonen Frayan, Wiljo en Arnik. Alle drie inmiddels twintigers en allemaal een vriendin. In mijn werkzame leven acteer ik als administrateur.

Wanneer ben je begonnen bij dorpsbelangen:

Omstreeks november 2017 werd ik gevraagd om het penningmeesterschap over te nemen. Tijdens de jaarvergadering in 2018 heb ik formeel zitting genomen in bestuur van Dorpsbelangen Schoonebeek.

Waarom zit je bij dorpsbelangen:

De reden dat ik voor Dorpsbelangen heb gekozen is eigenlijk heel simpel. Dorpsbelangen: het woord zegt het al. De belangen van iedere burger van Schoonebeek of het nu een private persoon is, ondernemer of anderzijds zodanig te behartigen in het belang van “ons” Schoonebeek, zodat de balans voor eenieder in evenwicht is en blijft in wat voor discipline ook. Dorpsbelangen Schoonebeek is een Erkende Overlegpartner van de gemeente Emmen. En juist naar de gemeente Emmen toe draag ik graag mijn steentje bij om Schoonebeek op de kaart te blijven houden.
Terug

Lid worden van dorpsbelangen Schoonebeek
 

Agenda

Let op!
In verband met de richtlijnen van het RIVM verzoeken wij u om u van te voren aan te melden.
In ’t Aole Gemientehoes is het dragen van een mondkapje verplicht.
Geannuleerd!
14-10-2020 >> openbare vergadering
>> Agenda <<
Geannuleerd
18-11-2020 >> openbare vergadering
16-12-2020 >> openbare vergadering
20-01-2021 >> openbare vergadering
17-02-2021 >> openbare vergadering
17-03-2021 >> openbare vergadering
21-04-2021 >> openbare vergadering
19-05-2021 >> openbare vergadering
16-06-2021 >> openbare vergadering
15-09-2021 >> openbare vergadering
20-10-2021 >> openbare vergadering
17-11-2021 >> openbare vergadering
15-12-2021 >> openbare vergadering

Laatste Nieuws


Nieuwsbrief Meerdoen