’t Aole Gemientehoes naar een nieuwe toekomst

De werkgroep accommodatie heeft plannen gemaakt voor de verbouw van ’t Aole Gemientehoes. Het wordt omgebouwd van een kantoorpand naar een gezellig en voor iedereen toegankelijk dorpshuis. We verwachten begin april te kunnen starten met de verbouw van zowel de binnen- als de buitenkant.

Binnen in het pand

Een jaar geleden haalde het bestuur van ’t Aole Gemientehoes Europese Leadersubsidie binnen voor de herinrichting van het pand. Buss interieurbouw uit Aduard, die ook het Atlas theater inrichtte, heeft een mooi plan gemaakt voor ’t Aole Gemientehoes.

Buitenkant van het pand

Aan de buitenkant van het pand is achterstallig onderhoud. De gemeente Emmen is eigenaar van het pand en verantwoordelijk voor het bouwkundig onderhoud. Een extern bureau heeft een bouwkundige opname van ’t Aole Gemientehoes gemaakt en een plan van aanpak beschreven. De kosten voor de uitvoering van het plan zijn opgenomen in de begroting van de gemeente voor 2019. Dit was voordat de onverwachte tekorten bij de gemeente bekend werden, waardoor de nieuwe investeringen voor het volgend jaar voorlopig ‘on hold’ werden gezet. Het bestuur heeft er bij het college van B en W op aangedrongen de plannen toch te laten uitvoeren. Gelukkig heeft het college aan de gemeenteraad voorgesteld om akkoord te gaan met de investering. De raad heeft in januari dit jaar definitief besloten akkoord te gaan.

Tijdelijke verhuizing

De uitvoering van de plannen is zo ingrijpend dat het nodig is om ’t Aole Gemientehoes voor ongeveer vier maanden te moeten sluiten. Tijdelijke huisvesting is in de voormalige katholieke school aan het Flintenpad.

Samen zetten we onze schouders eronder om te komen tot een volwaardig en gezellig dorpshuis in Schoonebeek!

Lid worden van dorpsbelangen Schoonebeek
 

Agenda

Let op!
In verband met de richtlijnen van het RIVM verzoeken wij u om u van te voren aan te melden.

 
20-10-2021 >> openbare vergadering
>>klik hier voor de agenda<<
17-11-2021 >> openbare vergadering
15-12-2021 >> openbare vergadering

Laatste Nieuws


Nieuwsbrief Meerdoen