Openbare Vergadering 17 April 2019

Betreft:

agenda openbare vergadering dorpsbelangen Schoonebeek

Datum:

17April 2019

Plaats:

’t Aole Gemientehoes

Aanvang:

19.00 uur

Gasten:

Uithof
Gonnie en Marcel Heidemans


1. Opening en vaststelling agenda
2. notulen DBS vergadering 27 Februari 2019
3. Ingekomen post
4. Aktielijst DBS vergadering
5. AED
6. Speeddisplay
7. Laadpalen Gemeente Emmen
8. Vergaderingen en besprekingen

            a. Uitvoeringsoverleg
            b. Meerdoen
            c. Centrum overleg
            d. Norwell
            e. MFC
            f. Speeltuinen
            g. Noaberschap
            h. SIA
            i.  Jaarvergadering
 

9. 2019, 75 jaar bevrijding en 100 jaar zuidenveld
10. Rondvraag
11. Sluiting openbare vergadering
12. Mededeling aan bestuur: bestuur blijft zitten voor het nemen van enkele besluiten.