Openbare Vergadering 16 Mei 2018

Betreft:

agenda openbare vergadering dorpsbelangen Schoonebeek

Datum:

16 mei 2018

Plaats:

’t Aole Gemientehoes

Aanvang:

19.00 uur

Gasten:

buurtvereniging de kerfjes
 


1. Opening en vaststelling agenda
2. notulen DBS vergadering 28 Maart 2018
3. Ingekomen post
4. Aktielijst DBS vergadering
5. Vergaderingen en besprekingen

            a. Uitvoeringsoverleg
            b. Meerdoen
            c. Schoonebeek in Actie
            d. Centrum overleg
            e. Norwell
            f. Buurtsupport
            g. MFC
            h. Speeltuinen
            i. Noaberschap

6. Rondvraag
7. Sluiting