Openbare Vergadering 17 April 2019

Betreft:

agenda openbare vergadering dorpsbelangen Schoonebeek

Datum:

19 Juni 2019

Plaats:

’t Aole Gemientehoes

Aanvang:

19.00 uur

Gasten:

afvaardiging zwembad de Zandpol, afvaardiging Schoonebeek in Actie
 


 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Zwembad de Zandpol
 3. Schoonebeek in Actie
 4. notulen DBS vergadering 15 Mei 2019
 5. Ingekomen post
 6. Aktielijst DBS vergadering
 7. AED
 8. Speeddisplay
 9. Vergaderingen en besprekingen
  • Uitvoeringsoverleg
  • Meerdoen
  • Centrum overleg
  • Norwell
  • MFC (t'Aole Gemientehoes)
  • Speeltuinen
  • Noaberschap
  • Schoonebeek in Actie
 10. Rondvraag
 11. Sluiting openbare vergadering
 12. Mededeling aan bestuur: bestuur blijft zitten voor het nemen van enkele besluiten/ICT