Openbare Vergadering 13 Juni 2018

Betreft:

agenda openbare vergadering dorpsbelangen Schoonebeek

Datum:

13 Juni 2018

Plaats:

’t Aole Gemientehoes

Aanvang:

19.00 uur

Gasten:

 


1. Opening en vaststelling agenda
2. notulen DBS vergadering 28 Maart 2018
3. Ingekomen post
4. Aktielijst DBS vergadering
5. Vergaderingen en besprekingen

            a. Uitvoeringsoverleg
            b. Meerdoen
            c. Schoonebeek in Actie
            d. Centrum overleg
            e. Norwell
            f. Buurtsupport
            g. MFC
            h. Speeltuinen
            i. Noaberschap

6. Rondvraag
7. Sluiting