Openbare Vergadering 27 Februari 2019

Betreft:

agenda openbare vergadering dorpsbelangen Schoonebeek

Datum:

27 februari 2019

Plaats:

’t Aole Gemientehoes

Aanvang:

19.00 uur

Gasten:

Dhr. J. Gijlers
Dhr. Krijbolder


1. Opening en vaststelling agenda
2. Dhr. Gijlers
3. Dhr. Krijbolder
4. notulen DBS vergadering 16 januari 2019
5. Ingekomen post
6. Aktielijst DBS vergadering
7. AED
8. Speeddisplay
9. Laadpalen Gemeente Emmen
10. Vergaderingen en besprekingen

            a. Uitvoeringsoverleg
            b. Meerdoen
            c. Centrum overleg
            d. Norwell
            e. MFC
            f. Speeltuinen
            g. Noaberschap
            h. SIA
            i.  Jaarvergadering
 

11. Rondvraag
12. Sluiting openbare vergadering
13. Mededeling aan bestuur: bestuur blijft zitten voor het nemen van enkele besluiten.