Openbare Vergadering 20 September 2018

Betreft:

agenda openbare vergadering dorpsbelangen Schoonebeek

Datum:

20 September 2018

Plaats:

’t Aole Gemientehoes

Aanvang:

19.00 uur

Gasten:

MM Gezond


1. Opening en vaststelling agenda
2. notulen DBS vergadering 11 Juli 2018
3. Ingekomen post
4. Aktielijst DBS vergadering
5. Vergaderingen en besprekingen

            a. Uitvoeringsoverleg
            b. Meerdoen
            c. Centrum overleg
            d. Norwell
            e. MFC
            f. Speeltuinen
            g. Noaberschap
 

6. Rondvraag
7. Sluiting