Geschiedenis

Initiatiefgroep


In de jaren 1996-1998 is een aantal initiatieven ondernomen om een erkende overlegpartner op te richten. Deze pogingen zijn alle mislukt.

Daarop heeft de gemeente het initiatief genomen en een informatieavond georganiseerd in de Wolfshoeve. Uit deze informatieavond is een werkgroep ontstaan bestaande uit Rudy Buter, Jannes Haveman, Johan van der Kooi, Bert Mekkes, Harry Nijenstein en Harmannus Schoemakers, Freek Finke.

De werkgroep heeft vervolgens een bewonersenquête gehouden. Hieruit bleek dat maar liefst 93 % van de inwoners het initiatief steunden.

Op 25 maart 2000 is het verslag aangeboden aan wethouder Klaver. Tijdens de aanbieding is het college van burgemeester en wethouders gevraagd om de vereniging tijdens de oprichtingsavond op 9 mei, 2000 te erkennen als overlegpartner van de gemeente.

In overleg met de gemeente en de notaris de statuten opgesteld en juridisch in orde bevonden.

Op de oprichtingsavond presenteerde zich de startgroep als de bestuursleden van de nieuwe vereniging. Tegelijkertijd werd afgesproken om in het najaar een algemene ledenvergadering te houden met nieuwe bestuursverkiezingen

 

Oudbestuursleden


Freek Finke 2000-2001
Harry Nijenstein 2000-2001
R Büter 2000-2005 voorzitter 2000-2005
J. Haveman 2000-2006 voorzitter 2005-2006
Mv C. Hoogland 2000-2009
Mv T. Mensen 2000-2003
H. Schoemakers 2000-2004
Mv. Schoonewille 2000-2007
H. Vrielink 2001-2004
Mv H. Wesselink 2002-2005
Mv G. Maatje 2003-2008
H. van Wijk 2004-2010
H: Kloeze 2005-2010 voorzitter 2006-2010
S. Hekman 2006-2008
Mv W. Lek 2006-2010
J.Schapink 2000-2011 voorzitter 2010-2011

Lid worden van dorpsbelangen Schoonebeek
 

Agenda


15-07-2020 >> Openbare Vergadering
U dient u wel aan te melden i.v.m. de Corona maatregelen
<< Klik hier voor de Agenda >>


Laatste Nieuws


Nieuwsbrief Meerdoen