Dorpsvisie

Dorpsbelangen Schoonebeek heeft in 2007 door SEDNA, een dorpsanalyse uitgevoerd. Doel was om vast te stellen hoe bewoners denken over de leefbaarheid in Schoonebeek. Onder leefbaarheid wordt bedoeld: goed wonen, goede woonomgeving, goed sociaal klimaat, goede voorzieningen en een gelijkwaardige samenwerking tussen gemeente, maatschappelijke organisatie en bewoners. Aan dit onderzoek hebben 50, willekeurig gekozen, inwoners meegewerkt.

De gemeente Emmen was enige jaren hiervoor gestart met het project ”Emmen Revisited”. Omdat de aanpak erg succesvol was, besloot de gemeente deze werkwijze ook toe te passen in andere wijken en dorpen. Omdat Schoonebeek al een analyse had uitgevoerd, kon men direct in Schoonebeek van start. Immers de tekortkomingen en wensen waren bekend.

Lid worden van dorpsbelangen Schoonebeek
 

Agenda

18-09-2019 >> Openbare vergadering
>>klik hier voor de agenda<<
16-10-2019 >> Openbare vergadering
20-11-2019 >> Openbare vergadering
18-12-2019 >> Openbare vergadering
15-01-2020 >> Openbare vergadering
26-02-2020 >> Openbare vergadering
18-03-2020 >> Besloten vergadering
25-03-2020 >> Jaarvergadering
15-04-2020 >> Openbare vergadering
20-05-2020 >> Openbare vergadering
17-06-2020 >> Openbare vergadering
15-07-2020 >> Besloten vergadering (onder voorbehoud)


Laatste Nieuws


Nieuwsbrief Meerdoen